Jubileuszowa inauguracja

Utworzono: 21-09-2022

We wtorek (20.09) po raz 20. Zabrzmiało Gaudeamus w Lęborskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To również jubileusz funkcjonowania LUTW jako stowarzyszenia. Oprócz studentów i studentek uniwersytetu w inauguracji wzięli udział liczni goście, w tym osoby wspierające działalność LUTW.

Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują w Polsce od połowy siódmego dziesięciolecia ubiegłego wieku. Pierwszy z nich założyła prof. Halinę Szwarc w 1975 r. Aktualnie w kraju działa ponad 700 podobnych struktur, z których 60 procent ma status stowarzyszeń, co otwiera nowe możliwości działania, w tym szasnę na pozyskiwanie środków i udział w projektach. – W działalności uniwersytetów, w tym lęborskiego nie chodzi tylko o integrację środowiska, ale przede wszystkim o nadania poczucia podmiotowości osobom w starszym wieku wciąż sprawnym fizycznie i intelektualnie, o szeroko pojętą edukację, rozwijanie pasji, zdolności i umiejętności, a także o aktywizację społeczną, ponieważ takie wychodzenie z domu poprawia samopoczucie, przeciwdziała depresjom i sprawia, że następuje spontaniczny rozwój kompetencji społecznych, a więc i poczucie bycia potrzebnym, co bardzo dobrze wpływa na psychikę człowieka bez względu na wiek – mówiła Elżbieta Godderis, prezes LUTW.

Życzenia na nowy rok akademicki złożyli słuchaczom członkowie Koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. – Niech wszelkim waszym działaniom towarzyszy zapał i nie słabnąca energia, a każda aktywność będzie źródłem radości – mówił Andrzej Dyktyński, szef Koła ZŻWP.

O nauce ustawicznej, trwającej całe życie, mówił senator Kazimierz Kleina: - Poszukiwanie nowego, odkrywanie nowego świata i nowych rzeczy jest pasją wszystkich członków uniwersytetu. Potrzeba rozszerzania wiedzy to jedna z naturalnych potrzeb człowieka, która trwa od przedszkola po wiek późno senioralny, a uniwersytet tę potrzebę pozwala zaspokajać.

Na ręce prezes LUTW, drobne upominki – zegar i kalendarz na przyszły rok – omierzające wyłącznie szczęśliwe godziny i dni - złożył Wicestarosta Lęborski – Edmund Głombiewski. – Wśród słuchaczy uniwersytetu miałem okazję spotkać wielu wartościowych wspaniałych ludzi z pasjami, którzy realizują swoje marzenia dopiero teraz, kiedy po zakończeniu aktywności zawodowej, mogą się temu w pełni oddać – mówił wicestarosta - Prężna działalność LUTW to również element promocji naszego powiatu i dowód, że przy sprzyjającym klimacie, można stworzyć razem coś fantastycznego. Wielka w tym zasługa wszystkich kolejnych prezesów uniwersytetu, którzy jako osoby pełne energii skutecznie napędzały działalność tej instytucji i skupiając innych ludzi z pasją, pooszukiwały nowych atrakcyjnych kierunków rozwoju zaspokajając potrzeby i aspiracje słuchaczy.

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli: współzałożycielki LUTW – Felicji Bykowskiej oraz studentów: Barbary Włodarczyk i Jerzego Oszmańczuka.

Tuż przed wykładem inauguracyjnym, prezes E. Godderis zaprezentowała nowe działania, jakimi zajmie się w tym roku LUTW, a będą to m.in.: nowe sekcje – brydżowa i sudoku, a już wkrótce, w październiku, jako innowacyjna grupa Pomorza, będzie uczestniczył w otwarciu Amber Expo w Gdańsku.

Wśród gości uroczystej inauguracji, oprócz wyżej wymienionych byli: Iwona Mielewczyk – radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Witold Namyślak – burmistrz Lęborka, Jarosław Litwin – przewodniczący Rady Miejskiej Lęborka, Marian Kurzydło – sekretarz miasta, reprezentanci Związku Ukraińców w Polsce, Oddział w Lęborku, Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego, Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem” i Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

Wykład inauguracyjny z zakresu psychofizjologii i technologii światła wygłosił Andrzej Sajewski.