Komisja zaopiniowała – Starosta przyzna

Utworzono: 13-09-2023

W lęborskim starostwie obradowała w środę (13.09) Komisja Stypendialna opiniująca wnioski o przyznanie uczniom Stypendiów Starosty Lęborskiego. Jak co roku, uczniowie otrzymają je podczas spotkań w szkołach z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Przyznawanie stypendiów starosty ma już swoją wieloletnią tradycję. W ten sposób promuje się i wspiera młode talenty naukowe. To działa również zachęcająco na innych, bo udowadnia, że systematyczna praca przynosi nie tylko wymierny efekt edukacyjny, ale również dodatkowe środki na rozwijanie pasji i uzdolnień.

O przyznanie stypendiów swoim podopiecznym wnioskowali dyrektorzy poszczególnych szkół w trybie przewidzianym uchwałą Nr XLIV/301/2022 Rady Powiatu Lęborskiego z 29 sierpnia 2022 r., określającej zasady udzielania stypendium starosty dla uczniów szkół ponadpodstawowych, znajdujących się na terenie powiatu lęborskiego.
Ocenie kwalifikującej do ubiegania się o stypendium podlegały wyniki uzyskane przez młodzież w roku szkolnym 2022/2023.
Komisja Stypendialna, pracująca pod przewodnictwem Adama Nowaka – członka Zarządu Powiatu rozpatrzyła 109 wniosków, z czego pozytywną rekomendację uzyskało 101.
Komisja rozpatrzyła wnioski ze wszystkich szkół, których dyrektorzy ubiegali się o stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki. Oceniane były dokumenty z:
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku - 41 wniosków,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku – 10,
Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku - 2,
Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku - 34,
Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku – 5,
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku – 16,
oraz z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopni im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – skąd wpłynął wniosek o stypendium dla 1 osoby.