• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Korzystne zmiany w Starostwie

Już wkrótce, osoby załatwiające urzędowe sprawy w lęborskim Starostwie Powiatowym, odczują realną poprawę komfortu obsługi. Sprawy będą też rozpatrywane sprawniej i szybciej. Zmiany, które wejdą w życie od 1 kwietnia br dotyczyć będą Wydziału Budownictwa.

Zmiany, które nastąpią w funkcjonowaniu Wydziału Budownictwa usprawnią obsługę interesantów tego wydziału głównie poprzez to, że urzędnicy będą dostępni dla klientów przez trzy dni w tygodniu w całym zakresie czasowym funkcjonowania starostwa, to znaczy: w poniedziałek od 7.30 do 16.00 i w środę od 7.30 do 15.30, a w piątek od 7.30 do 15.00. We wtorki i czwartki, urzędnicy tego wydziały będą wyłącznie opracowywali dokumenty i generowali decyzje. Taki rytm pracy wydziału spowoduje, że po pierwsze: klienci urzędu będą obsługiwani sprawnie w szerokim zakresie godzin, po drugie: dwa „techniczne” dni w całości poświęcone będą obsłudze dokumentacji, co spowoduje przyspieszenie procesu wydania decyzji administracyjnej. W celu poprawy obsługi klientów, zatrudniona zostanie w wydziale dodatkowa osoba (aktualnie trwa procedura naboru). Interesanci otrzymają również do dyspozycji salę, w której będą mogli z urzędnikami omówić sprawy, z którymi zwracają się do urzędu.
Zmiany mające wpływ na komfort obsługi interesantów w urzędzie, dotyczyć będą również Wydziału Geodezji i rozszerzenia oferty płatności bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem mechanizmów bankowych dostępnych w internecie. Ma to związek z uruchomionym rok temu systemem usług geodezyjnych świadczonych za pośrednictwem portalu WEB EWID, który umożliwia dostęp do materiałów geodezyjnych zdalnie z podziałem zgodnym z przydzielonymi użytkownikom uprawnieniami.
Usługa płatności internetowych dedykowana jest przede wszystkim firmom geodezyjnym, zgłaszającym roboty geodezyjne. W skali roku zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną jest około dwóch tysięcy. Zastosowanie tego systemu płatności umożliwi wszystkim firmom geodezyjnym z terenu całego kraju zgłaszanie robót, pobieranie on-line danych i dokumentów, dokonywanie należnej opłaty z tego tytułu oraz uzyskiwanie licencji na wykonywanie prac, bez konieczności wizyty w urzędzie. Prace będzie można więc rozpocząć natychmiast po dokonaniu płatności i pobraniu wnioskowanego zasobu danych. Technicznie polega to na wyborze danych do pobrania, po czym nastąpi naliczenie opłaty i przekierowanie do strony z wyborem metody płatności, czyli np. przelewu on-line, płatności za pośrednictwem firm pośredniczących w rozliczaniu transakcji bankowych lub zapłaty popularnym BLIK-iem.
Taki system obsługi on-line zapewnia zainteresowanym pełen komfort i dowolny wybór godzin obsługi, bowiem może się to odbyć z każdego miejsca umożliwiającego dostęp do internetu. Bezpieczeństwa dostępu do danych oraz dokonywania płatności strzec będą dedykowane mechanizmy autoryzacyjne.
Oprócz uruchomienia nowych mechanizmów płatności internetowych, Wydział Geodezji uzyska lokalizację w całości na pierwszym piętrze budynku starostwa, co oznacza, że wszystkie sprawy geodezyjne będzie można załatwić w jednym miejscu.