• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Laptopy dla szkół

Powiat Lęborski, jako organ prowadzący zakupił laptopy dla szkół średnich. Na ręce dyrektorów placówek oświatowych sprzęt wręczyła  15 maja  br. Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski wraz z Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

Na zakup sprzętu powiat pozyskał 99.999,90 zł tys. zł. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Osi I – Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu, Działania 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Pozyskane środki umożliwiły zakup  30 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz akcesoriami, tj. słuchawkami i torbami transportowymi. W ramach pozostałych środków przy dofinansowaniu z budżetu Powiatu, na podstawie decyzji Zarządu, Powiat dokupi kolejne 2 zestawy komputerowe.

W dobie panującej pandemii, sprzęt wykorzystany zostanie do wsparcia zdalnego nauczania, prowadzonego obecnie w szkołach.