• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Lęborczanie oddawali krew

W czwartek, 6 sierpnia, pod lęborskim Starostwem zaparkował krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. To kontynuacja trwającej współpracy pomiędzy RCK i Powiatem Lęborskim. Tym razem wśród krwiodawców znaleźli się również pracownicy urzędu.

Krwi potrzebują nie tylko ofiary wypadków, czy osoby poddające się zabiegom operacyjnym, ale również osoby przewlekle chore, np. na białaczkę. Krwiodawcą można zostać w wieku od 18 do 65 lat i oddać jednorazowo 450 ml krwi, nie częściej niż co dwa miesiące. Współczesne krwiodawstwo umożliwia nie tylko oddawanie krwi, ale także donację poszczególnych jej składników: osocza, płytek krwi, leukocytów czy erytrocytów. Sama idea krwiodawstwa to dzielenie się z potrzebującymi darem życia.

Tym razem w szlachetnej akcji dzielenia się bezcennym lekiem, wzięli również udział pracownicy lęborskiego Starostwa, w tym Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu Lęborskiego, który choć niedawno dopiero zaczął „przygodę” z krwiodawstwem, szczerze zachęca do udziału w podobnych przedsięwzięciach w kolejnych edycjach akcji nie tylko pracowników urzędu, ale wszystkich zdrowych i chętnych do dzielenia się darem życia, mieszkańców powiatu lęborskiego. A okazji ku temu nie zabraknie, ponieważ krwiobus pod starostwem pojawi się jeszcze cztery razy w bieżącym roku: 03 września, 01 października, 05 listopada i 03 grudnia. By móc oddać krew, trzeba wypełnić krótką ankietę, związaną m.in. z określeniem prawdopodobieństwa narażenia na ekspozycję SARS-CoV-2, poddaniu się obowiązkowemu bezdotykowemu pomiarowi temperatury i badaniu lekarskiemu na miejscu, określającemu zdolność do oddania krwi. To niezbędne i konieczne procedury. Warto też zabrać ze sobą maseczkę lub „komin” zakrywające usta i nos.

Pobór krwi z udziałem mobilnego krwiobusu to element programu polityki zdrowotnej państwa: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.