• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Lębork – Mariampol, początki współpracy

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski spotkała się w piątek z gośćmi z litewskiego Mariampola. Omawiano możliwości nawiązania partnerskiej współpracy i wymiany kulturalnej.

W skład delegacji litewskiej wchodziły trzy panie: Irena Lunskiené – wieloletni mer Gminy Mariampolskiej, obecnie radna samorządowa, Juraté Zakaravičiené, główny specjalista Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu urzędu w Mariampolu i Daina Misiukevičiené, choreograf w Mariampolskim Centrum Kultury.
Mariampol to przygraniczne miasto litewskie, oddalone zaledwie 60 km od Suwałk. Pierwsze kontakty ze stroną litewską nawiązano w Krakowie, podczas warsztatów muzyki dawnej, w których uczestniczyła młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku z dyr. Teresą Szczepańską i grupa z Mariampola z Dainą Misiukevičiené. W marcu młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury przebywała w Mariampolu. Jak mówi Teresa Szczepańska, dyrektor MDK, byłoby bardzo dobrze, gdyby udało się nawiązać ścisłą współprace i wymianę kulturalną między powiatem lęborskim, a rejonem Mariampola. – Jest ogromy potencjał do zagospodarowania, możliwości promowania polskiej kultury na Litwie i litewskiej w Polsce – mówi dyr. T. Szczepańska – Chciałabym bardzo, żeby ta otwartość do współpracy mogła się w przyszłości przerodzić np. we wspólną realizację projektów kulturalnych.
Zanim goście z Litwy pojawili się w gabinecie starosty, odwiedzili Gdańsk: ratusz, Dwór Artusa i Europejskie Centrum Solidarności, uczestnicząc w części obchodów Święta Wolności i Solidarności. Spotkali się z przewodniczącą Rady Miasta Gdańska i dyrektorem Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Rozmowy w starostwie dotyczyły możliwości nawiązania współpracy i wymiany kulturalnej. – Jeżeli jest wola współpracy, to oczywiście chętnie do niej przystąpimy, szczególnie jeśli tę inicjatywę popierają radni, a pani Irena Lunskiené, jest przecież radną, stąd współpraca ma ogromne szanse powodzenia – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Chętnie zaprosimy mera Mariampola, żeby formalnie doprecyzować zasady współpracy, jednak już teraz niezmiernie cieszę się, że ona właściwie już zafunkcjonowała na gruncie międzyludzkich znajomości i przyjaźni. To świetnie wróży na przyszłość.
Wcześniej miasto Lębork współpracowało z litewską Kretingą, z którą wspólnie z niemieckim Greifswaldem, realizowano projekt drogi św. Jakuba, przechodzącej przez Mariampol. Obecnie jest spora szansa, by do grona zaprzyjaźnionych z powiatem lęborskim miast, dołączył Mariampool.
Po spotkaniu u starosty goście z Litwy uczestniczyli w inauguracji Lęborskich Dni Techniki i tegorocznej Gali Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej.