Lęborscy strażacy mają nowy sztandar

Utworzono: 13-09-2021

Z udziałem władz wojewódzkich, parlamentarzystów, samorządowców i działaczy społecznych odbyła się uroczystość przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W skład komitetu fundacji sztandaru dla lęborskich strażaków wchodzili: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski – przewodnicząca, Witold Namyślak – burmistrz Lęborka, wiceprzewodniczący, Andrzej Strzechmiński - burmistrz Łeby, śp. Ryszard Wittke, wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Jerzy Bańka – wójt Gminy Cewice, Dariusz Waleśkiewicz – wójt Gminy Wicko, Jan Dominiecki – nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork, Krzysztof Liziński – nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice, dh Marian Borek – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lęborku, mł bryg Piotr Krzemiński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. W uroczystym dla strażaków dniu towarzyszyli im: posłowie: Aleksander Mrówczyński oraz w zastępstwie Piotra Müllera, kierownik jego lęborskiego biura poselskiego – Marcin Brodalski. Nie zabrakło radnej sejmiku wojewódzkiego Mirosławy Kaczyńskiej, a także przedstawicieli samorządów miejskich i powiatowych. Miasto Lębork reprezentował burmistrz Witold Namyślak, Łebę – zastępca burmistrza Krzysztof Król, Cewice – wójt Jerzy Bańka, Nową Wieś Lęb. – zastępca wójta Wojciech Guźniczak, Wicko – Dorota Kobiela oraz przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta Alicja Zajączkowska, wicestarosta Edmund Głombiewski i przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego – Zdzisław Chojnacki. Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. W uroczystościach wziął udział Wicewojewoda Pomorski, Mariusz Łuczyk, Piotr Socha – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, i nadinsp. Andrzej Łapiński – komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, a także nadkom. Mariusz Mejer, komendant powiatowy policji w Lęborku, dyrektor SAR Sebastian Kluska i kpt. Jacek Herbasz, przedstawiciel dowódcy 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Okolicznościową mszę św. W kościele pw. NMP Królowej Polski odprawił bp dr Arkadiusz Okrój, który w treści homilii wspomniał o doniosłości roli sztandaru, jako symbolu jedności, towarzyszącym strażakom w najważniejszych momentach służby. Sztandar ufundowany przez społeczny komitet, został lęborskim strażakom nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją z dn. 12.05.2021 r. – To wielki dzień dla powiatu lęborskiego, w którym możemy przekazać dar społeczności powiatu strażakom – mówiła Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski.
Staroście wtórował wicewojewoda Mariusz Łuczyk. - Hasło na sztandarze „Bóg Honor Ojczyzna” jest bardzo wymowne. Służba dla Ojczyzny, służba dla nas wszystkich. Wierzę, że ten sztandar będzie prowadził was do działań dla dobra Ziemi Lęborskiej, naszej Ojczyzny. – mówił wicewojewoda M. Łuczyk.
Zgodnie z przyjętym ceremoniałem, Alicja Zajączkowska, jako przewodnicząca komitetu fundacji sztandaru, przekazała go wicewojewodzie M. Łuczykowi, który następnie przekazał go komendantowi KP PSP, mł. bryg. Piotrowi Krzemińskiemu, z którego rąk odebrał go poczet sztandarowy. Na pamiątkę uroczystości, goście otrzymali pamiątkowe grafiki. Uroczystości przekazania sztandaru towarzyszyło wręczenie odznaczeń państwowych wyróżniającym się strażakom. Prezydent RP za „wzorowe, wyjątkowo sumiennie wykonywane obowiązki” Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczył st. bryg. Mirosława Mendyka. Srebrnym medalem ogn. Mariusza Dziembowskiego, st. ogn. Karola Dąbrowskiego i st. ogn. Grzegorza Kopcińskiego. Brązowy medal otrzymali: mł. asp. Adam Boguń, st. kpt. Dawid Główczewski, ogn. Karol Kopciński, asp. Mariusz Zakolski, asp. Maciej Żwirek i ogn. Emil Stenka.

Obszerna relacja fotograficzna na profilu facebookowym Powiatu Lęborskiego

Lęborscy strażacy mają nowy
Lęborscy strażacy mają nowy
Lęborscy strażacy mają nowy