Lęborskie DPS-y otrzymały blisko 70 tys. zł ze środków NFZ na walkę z koronawirusem

Utworzono: 08-07-2021

Domy Pomocy Społecznej w Lęborku otrzymały kolejne wsparcie finansowe na działalność związaną z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych patogenem SARS-CoV-2  . Tym razem, środki finansowe pochodzą z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogółem dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2 w Lęborku, w roku 2021 przyznano dotacje w wysokości 159.984,16 zł, w tym kwota 90.580 zł pochodziła wcześniej z udzielonych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021.

Domy Pomocy Społecznej, dla których organem prowadzącym jest powiat lęborski, w bieżącym roku miały możliwość dwukrotnego skorzystania z dodatkowych środków

Dzięki otrzymanym grantom można było doposażyć placówki m.in. w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące i sprzęt medyczny niezbędny do powstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19.