• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

LO 2 pod nowym dachem

Zgodnie z założonym terminem zakończyły się prace przy wymianie pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. Remont w całości został sfinansowany ze środków Powiatu Lęborskiego.

Zakończenie robót i odbiór inwestycji nastąpiły zaledwie w 2 miesiące od podpisania umowy na wykonawstwo. Dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych prac podpisane zostały w obecności Tomasza Tutaka, dyrektora ZSO2, Marka Loewnau – wykonawcy z Ogólnoeuropejskiej Firmy Wielobranżowej „UTENA”, inspektora nadzoru i pracownika Referatu Realizacji Inwestycji Starostwa Powiatowego w  Lęborku. Po części roboczej odbioru, wartą ponad 271 tys. zł inwestycję wizytowali w obecności dyrektora szkoły: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski i Krzysztof Król – Sekretarz Powiatu. To kolejne zadanie zrealizowane w ramach systematycznej modernizacji i podnoszenia standardów lokalowych placówek oświatowych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Wymiana pokrycia dachowego na ZSO 2 zakończyła proces wymiany dachu na całym kompleksie budynków zajmowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych. Tym samym zabytkowy zespół budynków odzyskał pełnię świetności i funkcjonalność podwyższonej odporności na zmienne warunki atmosferyczne.