Matury w powiecie lęborskim

Utworzono: 06-05-2022

W środę 4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski liczba osób przystępujących do egzaminu wyniosła 551 os., z czego 456 osób to absolwenci tegoroczni, 91 os. to absolwenci z lat poprzednich, a 4 os. to osoby skierowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Najwięcej osób do egzaminu przystąpiło w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku - 157 os. i w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku - 155 os. Liczba tegorocznych absolwentów wyniosła 494 os.

Aby zdać egzamin maturalny absolwent ma obowiązek przystąpić do:

  • części pisemnej egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego - z każdego z nich otrzymać co najmniej 30% punktów
  • egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym
    w części pisemnej - dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia.