Na kolejnych przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej

Utworzono: 13-10-2021

W dniu  12.10. br.  podpisana została umowa z Wojewodą Pomorskim o dofinansowaniu zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1322G w m. Kębłowo". Finansowaniu zadania, którego ogólną wartość szacuje się na 199 123,00 zł obejmuje:

a) dotację z budżetu państwa w ramach RFRD wynosi 159 298,00 zł,

b) udział Gminy NWL– 19 912,00 zł (co stanowi 10 % kosztów zadania)

c) udział Powiatu – 19 913,00 zł (pozostałe koszty zadania).

Terminy realizacji: zakończenie robót do 30.06.2022 r.

Cel inwestycji: uspokojenie ruchu w m. Kębłowo, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych a zwłaszcza dzieci, poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników.

W ramach inwestycji zaprojektowano: przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, wykonanie azyli i wysp najazdowych, nową organizację ruchu. Przejście dla pieszych zostanie doświetlone lampami solarnymi.