Narada koordynacyjna w związku z budową z S6

Utworzono: 14-03-2023

Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski przewodniczył we wtorek (14.03) naradzie koordynacyjnej zorganizowanej z udziałem przedstawicieli wykonawców w związku z realizacją zadań wynikających z budowy drogi ekspresowej S6.

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli przedstawiciele firmy „Budimex” - wykonawcy kontraktu w ramach zadania 5 oraz Miasta Lęborka, które planuje w związku z trwającą inwestycją wykonanie miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej w Lęborku. – Chodziło o skoordynowanie zadań realizowanych przez „Budimex” i Miasto Lębork, które będą się odbywały w tym samym czasie na tym samym terenie – mówi wicestarosta E. Głombiewski – Podczas tego roboczego spotkanie ustaliliśmy harmonogram prac i kolejność ich realizacji. W pierwszej kolejności „Budimex” zrealizuje swoje zadania związane z przebudową sieci, a później do realizacji parkingów przystąpi Miasto.
W ramach „Zadania 5 w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)” dla realizacji zadania kontraktowego „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie” nastąpi przebudowa dróg powiatowych nr 1330G i 1325G, rozbiórka istniejącej nawierzchni, demontaż i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, średniego napięcia, demontaż kabla oświetleniowego, bodowa oświetlenia, demontaż i budowa sieci wodociągowej, budowa drogi tymczasowej, demontaż i budowa sieci teletechnicznej oraz demontaż i budowa sieci gazowej.
W rozmowach uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Komunikacji lęborskiego starostwa, Wydziału Geodezji i Zarządu Dróg Powiatowych, sprawującego trwały zarząd nad pięcioma działkami, na których będą prowadzone prace budowlane. Zgodnie z protokołem ustaleń w sprawie czasowego zajęcia nieruchomości, prace prowadzone przez „Budimex” rozpoczynają się w marcu br, a zakończą w czerwcu 2025. Miasto planuje przeprowadzenie inwestycji dotyczącej budowy miejsc parkingowych na jesień br.
Podczas realizacji inwestycji, wykonawca opracuje na własny koszt Projekt Czasowej Organizacji Ruchu, zgodnie ze sztuką, wymaganymi uzgodnieniami i uzyskaniem związanych z nim zezwoleń.