• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2020

Miło nam poinformować, że Powiat Lęborski jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, otrzymał wsparcie finansowe na realizację  zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wśród beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020” w 2020 roku są dwie szkoły dla których Powiat Lęborski jest organem prowadzącym: Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu oraz Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych.

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych szkoły będą miały możliwość zakupu nowości wydawniczych do swoich bibliotek szkolnych. Projekt służy promocji i wsparciu czytelnictwa dzieci i młodzieży. Wielkość przyznanych środków szkołom na zakup książek uzależniona była od ilości uczniów uprawnionych do korzystania z bibliotek. Dla naszych szkół udało się pozyskać wsparcie finansowe, które wynosi 12.000,00 zł dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, 4.380,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych. Z budżetu Powiatu Lęborskiego  na w/w przedsięwzięcie przewidziano wkład własny o łącznej wartości 4.095,00 zł dla wszystkich szkół .

W latach ubiegłych szkoły również otrzymały wsparcie na ten cel:

Rok

Nazwa jednostki

Przyznana kwota dotacji

Wkład własny organu prowadzącego

2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.Karola Wojtyły w Lęborku,  II Liceum Ogólnokształcące,              84-300 Lębork, ul.Marcinkowskiego 1,

12 000,00 zł

3 000,00 zł

2018

Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego w Lęborku, Technikum nr 4, 84-300 Lębork, ul.Marcinkowskiego 1,

7 620,00 zł

1 905,00 zł

2017

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Lęborku w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.E.Kwiatkowskiego w Lęborku ul.Pionierów 16, 84-300 Lębork 

    6 000,00 zł

         1 500,00 zł

2017

Technikum Nr 2 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.E.Kwiatkowskiego w Lęborku  ul.Pionierów 16, 84-300 Lębork 

    6 000,00 zł

         1 500,00 zł

2017

I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego,  ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork

 12 000,00 zł

         3 000,00 zł

2017

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Lęborku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku

    1 300,00 zł

             325,00 zł

2017

Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Lęborku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Lęborku

    1 300,00 zł

             325,00 zł

2017

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 4 w Lęborku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka  w Lęborku (z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 4 w Lęborku )

    1 400,00 zł

             350,00 zł