• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze

W 2020 roku zostaną oddane do użytku dwie nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Spełniające najwyższe standardy budynki powstaną na terenie Nowej Wsi Lęborskiej. Dziś (wtorek – 27.11) podpisana została umowa pomiędzy władzami Powiatu Lęborskiego i wykonawcą.

W sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie inwestycji. Sygnowali je: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski oraz Adam Hrycyk, właściciel firmy budowlanej HRYN-BUD.
Budowane placówki zlokalizowane zostaną na działkach należących do Powiatu Lęborskiego, położonych na terenie gm. Nowa Wieś Lęborska. W każdym z dwóch budynków znajdą się miejsca dla 14 wychowanków oraz infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obiektów, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Obiekty będą spełniały kryteria programu NFOŚ pod nazwą „Poprawa jakości powietrza Część 6”. Wykonane zostaną w energooszczędnych standardach, redukujących do minimum emisję CO2. Ponadto, będą spełniały rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dotyczące „oszczędności energii i izolacyjności cieplnej przegród budowlanych”. Ciepła dostarczą wydajne kotłownie gazowe o łącznej mocy 36,4 kW.
W ramach inwestycji wykonane zostaną również ciągi pieszo-jezdne z placem manewrowym i miejscami parkingowymi. Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w wydajne i oszczędne oświetlenie lampami zewnętrznymi LED.
Konstrukcja budynków placówki to nie tylko energooszczędność, ale przede wszystkim funkcjonalność. W każdym z obiektów na parterze znajdzie się część dzienna z dużym salonem i otwartą kuchnią, pomieszczenia biurowe, gospodarcze, łazienki oraz jednostanowiskowy garaż. Na piętrze zostaną zlokalizowane 2-osobowe pokoje dziecięce, łazienki, osobne WC, dodatkowy aneks kuchenny i wspólny hol, przeznaczony do rekreacji. W placówkach znajdą się miejsca dla dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, pozbawionych opieki i wychowania ze strony rodziców naturalnych.
Ogólny koszt budowy wyniesie 3 677 700 zł. Każdy z budynków dostosowany będzie
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie budowy planowane jest na koniec czerwca 2020 roku.