Nowe punkty szczepień

Utworzono: 01-04-2021

W związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw COVID-19 do Polski, planowane jest zwiększenie potencjału szczepień powszechnych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawiła wytyczne do utworzenia Punktów Szczepień Masowych (PSM), które mają – obok punktów szczepień populacyjnych oraz węzłowo populacyjnych – uzupełnić mapę realizacji szczepień w całej Polsce. Nowe Punkty Szczepień Masowych będą tworzone przez samorządy w uzgodnieniu z wojewodami.

Stąd zaszła pilna  potrzeba omówienia niezwykle istotnego dla naszych mieszkańców  tematu przez Starostę Lęborskiego – Alicję Zajączkowską oraz  koordynatora ds. szczepień ze strony Burmistrza Miasta Lęborka – Marianem Kurzydło. W spotkaniu udział wzięły także:  Naczelna Pielęgniarka SPS ZOZ Lębork – Alicja Gajewska oraz pielęgniarka epidemiologiczna – Dorota Wiśniewska. Spotkanie koordynował kierownik Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Lęborku – Roman Wypasek.

Punkty Szczepień Masowych mogą mieć istotny wpływ na przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień oraz płynność i ilość realizacji szczepień w województwie pomorskim, w tym i również na terenie Powiatu Lęborskiego.