• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Obchody Dnia Sybiraka

Pod tablicą pamiątkową poświęconą zesłańcom Sybiru w Lęborku odbyły się uroczystości , związane z rocznicą napaści ZSRR na Polskę.

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem wynikającym z tajnego paktu Ribbentrop - Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi". W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej.  Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i Wólce Wytyckiej, jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. Dokonywano mordów na ludności cywilnej, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Armia Czerwona zadała wiele bólu i cierpienia Polakom. W rocznicowych uroczystościach, które odbyły się pod Pomnikiem Sybiraków w Lęborku, uczestniczyła Starosta Lęborski Teresa Ossowska – Szara, Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborka, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, służb mundurowych oraz dzieci, młodzież i dyrektorzy przedszkoli i szkół z terenu powiatu lęborskiego. – Związek Radziecki wykorzystał sytuację, w której naród polski stawiał opór najeźdźcy hitlerowskiemu i zaanektował znaczną część ziem polskich na wschodzie – mówił Witold Namyślak, Burmistrz Lęborka – Po wojnie, ci którzy przeżyli, czuli potrzebę zrzeszania się w związkach i stowarzyszeniach, np. Związku Sybiraków, by pamięć o tamtych czasach nie zaginęła.
Napaść wojsk ZSRR na Polskę poprzedziła następującą niespełna pół roku później masową wywózkę Polaków w głąb ZSRR. 10 lutego 1940 roku wywieziono 320 tys. Polaków. To był początek szeroko zakrojonej akcji deportacyjnej, jaką zgotowały Polakom władze sowieckie. - Celem Sowietów było wyniszczenie inteligencji polskiej i podporządkowanie sobie całego narodu – wspomina Witold Bań, prezes lęborskiego koła Związku Sybiraków – Wśród mieszkańców Lęborka jest wielu, którzy doświadczyli okropieństw tamtych dni, prześladowań i dramatu wywózek. Akcja deportacji obliczona była na likwidację najwartościowszych jednostek. O tym jaki los zgotowali Polakom Sowieci nie wolno zapominać.
Pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.