Obchody Dnia Sybiraka

Utworzono: 17-09-2018

Pod tablicą pamiątkową poświęconą zesłańcom Sybiru w Lęborku odbyły się uroczystości , związane z rocznicą napaści ZSRR na Polskę.

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko-niemieckim porozumieniem wynikającym z tajnego paktu Ribbentrop - Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako "wyprawę wyzwoleńczą" w obronie "ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi". W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej.  Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i Wólce Wytyckiej, jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. Dokonywano mordów na ludności cywilnej, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Armia Czerwona zadała wiele bólu i cierpienia Polakom. W rocznicowych uroczystościach, które odbyły się pod Pomnikiem Sybiraków w Lęborku, uczestniczyła Starosta Lęborski Teresa Ossowska – Szara, Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborka, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, służb mundurowych oraz dzieci, młodzież i dyrektorzy przedszkoli i szkół z terenu powiatu lęborskiego. – Związek Radziecki wykorzystał sytuację, w której naród polski stawiał opór najeźdźcy hitlerowskiemu i zaanektował znaczną część ziem polskich na wschodzie – mówił Witold Namyślak, Burmistrz Lęborka – Po wojnie, ci którzy przeżyli, czuli potrzebę zrzeszania się w związkach i stowarzyszeniach, np. Związku Sybiraków, by pamięć o tamtych czasach nie zaginęła.
Napaść wojsk ZSRR na Polskę poprzedziła następującą niespełna pół roku później masową wywózkę Polaków w głąb ZSRR. 10 lutego 1940 roku wywieziono 320 tys. Polaków. To był początek szeroko zakrojonej akcji deportacyjnej, jaką zgotowały Polakom władze sowieckie. - Celem Sowietów było wyniszczenie inteligencji polskiej i podporządkowanie sobie całego narodu – wspomina Witold Bań, prezes lęborskiego koła Związku Sybiraków – Wśród mieszkańców Lęborka jest wielu, którzy doświadczyli okropieństw tamtych dni, prześladowań i dramatu wywózek. Akcja deportacji obliczona była na likwidację najwartościowszych jednostek. O tym jaki los zgotowali Polakom Sowieci nie wolno zapominać.
Pod tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

 

Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka
Obchody Dnia Sybiraka