• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Obwodnica Lęborka przedmiotem rozmów włodarzy samorządowych Powiatu Lęborskiego

Drogownictwo to wiodący temat spotkania Starosty i Wicestarosty Lęborskiego, z włodarzami gmin Powiatu Lęborskiego, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2020 r.

Główną uwagę zebranych skupiono na planowanym przebiegu obwodnicy wschodniej Lęborka, na bazie istniejącej od roku 2015 koncepcji, tj. od miejscowości Rybki, w kierunku ul. Kębłowskiej.  Realizacja tego przedsięwzięcia miałaby zostać dofinansowana w ramach projektu Ministerstwa Infrastruktury pn. „Sto obwodnic”. „Do końca tygodnia sporządzony zostanie wniosek o realizacji w/w inwestycji, który mam nadzieję zasili listę rankingową” – wspomina Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska.

            Samorządowi włodarze podczas spotkania podjęli również temat nierentownych linii autobusowych PKS, na terenie gmin: Wicko oraz Nowa Wieś Lęborska oraz ich finansowania. Zgodnie z ustaleniami, do końca stycznia zostanie podpisane porozumienie w tej sprawie.