• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Odbiór techniczny drogi Redkowice – Janowiczki

Zakończyły się prace przy I etapie przebudowy drogi powiatowej nr 1311G z Redkowic do Janowiczek. Droga zyskała nowy dywanik asfaltowy na odcinku prawie 5 km wraz z wyremontowanym systemem odprowadzania wody.

Odbiór techniczny wykonanych robót odbył się w czwartek, 6 sierpnia 2020 r. Inwestycja realizowana była w partnerstwie 50/50 procent przez Powiat Lęborski i Gminę Nowa Wieś Lęborska.

Przebudowa drogi polegała na wykonaniu tzw. „dywanika” na całej długości jezdni z miejscowym wykonaniem dodatkowo warstwy wyrównawczej wraz z wykonaniem skrzyżowań w miejscowości Janowiczki oraz do miejscowości Niebędzino. W I etapie droga zyskała szerokość 4 m, w etapie II zostanie poszerzona do 5 m. Ustawione zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne) wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. Poprawiono odwodnienie liniowe w miejscowości Redkowice, co spowodowało likwidację zastoin wodnych na jezdni i skierowanie wody opadowej do kanalizacji deszczowej, która również została wyremontowana. Wartość dotychczas wykonanych prac to blisko 1 mln 200 tys. zł finansowana po połowie przez Powiat Lęborski i Gminę Nowa Wieś Lęborska. Jak mówi Adrian Wenta, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, na II etap przebudowy zostały złożone wnioski równolegle do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i do Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość wykonanych robót w II etapie miałby sięgnąć ok. 3 mln zł. O wykonawstwo I etapu przebudowy w postepowaniu o zamówienie publiczne ubiegały się cztery podmioty. Najkorzystniejszą dla inwestora ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o. w Kartuzach, które w założonym terminie wykonało całość zakresu zaplanowanych robót, udzielając 60-miesięcznej gwarancji na wykonane prace.