• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

OGŁOSZENIE STAROSTY LĘBORSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W LĘBORKU

Lębork, dnia 17 listopada 2020 roku

 

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.), Starosta Lęborski wprowadza reorganizację pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku.

Starostwo Powiatowe w Lęborku do odwołania, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku, będzie zamknięte dla klientów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikiem będzie możliwy przede wszystkim elektronicznie (e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl lub starostwo_lebork@poczta.onet.pl) lub telefonicznie (tel.: 59 8632 810 – centrala; 59 8632 824 biuro obsługi interesanta; telefony do kierownictwa urzędu https://powiatleborski.bip.gov.pl/kierownictwo/kierownictwo.html ).

Odbierana będzie poczta tradycyjna. Przy bocznym wejściu do urzędu znajduje się skrzynka pocztowa oraz czynne będzie okienko podawcze, w którym będzie można zostawić korespondencję oraz okienko odbiorcze, w którym będzie można odebrać dokumentację.

Wydział Komunikacji po załatwieniu sprawy, będzie kontaktował się z klientem w celu ustalenia dnia i godziny odbioru dokumentów/tablic rejestracyjnych.

Wszystkie sprawy związane z obsługą zgłoszeń prac geodezyjnych przez firmy geodezyjne będą możliwe poprzez system WEB-Ewid.

Wnioski o udostępnienie wypisów, wyrysów, materiałów zasobu (mapy zasadnicze i ewidencyjne) można składać poprzez Portal Interesanta (logując się poprzez Profil Zaufany), za pośrednictwem ePUAP , bezpośrednio w oknie podawczym urzędu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wykonawcy prac geodezyjnych korzystają z Portalu Geodety, dzięki któremu istnieje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych, przeglądania oraz pobierania materiałów zasobu. Komunikator działający w ramach Portalu Geodety pozwala na przesyłanie bezpośrednich informacji pomiędzy geodetami  a urzędnikami ODGiK.

Rzeczoznawcy majątkowi i komornicy korzystają odpowiednio z Portalu Rzeczoznawcy oraz Portalu Komornika.

Osoby składające wnioski na naradę koordynacyjna mogą korzystać z Portalu Projektanta, logując się za pomocą Profilu Zaufanego. Uzgodnienia dokumentacji przedłożonej na narady koordynacyjne odbywa się poprzez Portal Narady Koordynacyjne.

W/w portale dostępne są pod adresem https://podgik.starostwolebork.pl/

  

Druki i formularze spraw prowadzonych przez wydziały Starostwa Powiatowego w Lęborku dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakładce „Druki do pobrania”.

Klienci będą przyjmowani tyko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny z właściwym wydziałem, w wyznaczonych miejscach Starostwa Powiatowego
w Lęborku.

Telefony kontaktowe:

Wydział Finansowy:

Skarbnik Powiatu                                                                 59 8632 811

Główna Księgowa                                                                59 8632 856

 

Referat Administracyjno-Informatyczny:

Sekretarz Powiatu                                                                59 8632 804

Biuro Rzeczy Znalezionych/Sprowadzenie zwłok/NPP      59 8632 805

Rejestr Stowarzyszeń/Fundacji                                            59 8632 807

 

Wydział Geodezji:

Ogólny numer do wydziału                                                  59 8621 873

                                                                                              59 8623 956

Geodeta Powiatowy                                                             59 8632 834

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (prace geodezyjne, udostępnianie map, narady koordynacyjne)

Kontakt telefoniczny:                                                           59 8632 835

Kontakt e-mail:                                               odgk@starostwolebork.pl

Referat ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki nieruchomościami (wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, obsługa rzeczoznawców majątkowych, komorników, gospodarka nieruchomościami w zasobie powiatu i Skarbu Państwa)

Kontakt telefoniczny:                                                           59 8632 840

Kontakt e-mail:                                                 egb@starostwolebork.pl

 

Wydział Komunikacji:

Naczelnik Wydziału Komunikacji                                       59 8632 815

Rejestracja pojazdów                                                           59 8632 816

Prawa Jazdy                                                                         59 8632 817

 

Wydział Budownictwa:

Naczelnik Wydziału Budownictwa                                      59 8632 858

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych           59 8632 833

Sprawy dot. Oświaty/Edukacji                                             59 8632 831

Sprawy społeczne                                                                 59 8632 832

Wydział Ochrony Środowiska:

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska                          59 8632 822

dodatkowy numer do wydziału                                            59 8632 845

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego                                59 8632 849

Kierownik Biura Rady Powiatu                                           59 8632 803

Kierownik Referatu Realizacji Inwestycji                           59 8632 853

Kierownik Referatu Programów Pomocowych                   59 8632 851

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji                            59 8632 818

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa                                   59 8632 823

Powiatowy Rzecznik Konsumenta                                      59 9628 841

 

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie lub w  Starostwie Powiatowym w Lęborku w Biurze Obsługi Interesanta (czynny będzie zewnętrzny punkt potwierdzania profili zaufanych). Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:
/iw1fys982r/skrytka
/iw1fys982r/SkrytkaESP

Możliwe jest załatwienie części spraw urzędowych na stronie https://obywatel.gov.pl 
lub za pomocą formularza uniwersalnego umieszczonego na stronie – https://www.gov.pl/web/gov/wyślij-pismo-ogolne.  

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie utrudnienia.