• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

On-line o strategii

Wideokonferencja z udziałem starostów powiatów Subregionu Słupskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która odbyła się w miniony piątek (26.06) w całości dotyczyła wyników prac Słupskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030.

Z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego rozmawiali starostowie powiatów: bytowskiego, lęborskiego, słupskiego orasz miasta Słupska, czyli powiatu grodzkiego. Powiat Lęborski reprezentowała Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski. Tzw. „zoom” odbył się kilka dni wcześniej w Subregionie Nadwiślańskim. Prace nad sformułowaniem strategicznych priorytetów dla województwa trwają od maja 2019 roku. Szereg spotkań poświęconych diagnozom aktualnej sytuacji, określeniu priorytetów i sposobów ich realizacji zawarto w Projekcie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 w końcu stycznia 2020 roku. Kolejne spotkania w gronie ekspertów, organizacji społecznych i przedstawicieli biznesu doprowadziły do opracowania opinii SSZR dotyczących poszczególnych zidentyfikowanych dylematów i celów strategicznych oraz szczegółowych opinii, uwag i wniosków. Te dokumenty omawiane były podczas piątkowego spotkania on-line. Jak podkreślali wszyscy uczestnicy, tworzenie dokumentu odbywa się w sytuacji nowej dla wszystkich, ponieważ po raz pierwszy samorządy muszą funkcjonować zgodnie ze ścisłymi zasadami przeciwepidemicznymi, co nie ułatwia formułowania treści, które z natury wynikają ze społecznych konsultacji, a więc w tradycyjnej formie, spotkań i dyskusji. Tym razem częściej niż poprzednio, należy korzystać z komunikacji elektronicznej. Uczestnicy spotkania zgodnie wyrazili zadowolenie z faktu, że szereg zgłoszonych przez Subregion Słupski postulatów do strategii, zostało ujętych w projekcie SRWP2030. Głównym celem założonym w dokumencie strategicznym jest dobrobyt mieszkańców, który ma zostać osiągnięty poprzez trwałe bezpieczeństwo, odporną gospodarkę i otwartą wspólnotę regionalną. Wśród priorytetów znalazły się: przeciwdziałanie degradacji środowiska i skutkom kryzysu klimatycznego, technologiczne zmiany i postępująca cyfryzacja życia oraz zagospodarowanie potencjału tkwiącego w starszej części społeczeństwa wraz z aktywizacją środowisk senioralnych przy jednoczesnym zapobieganiu nierównościom społecznym. Sporo miejsca w strategii zajmują kwestie mobilności, komunikacji oraz, co szczególnie ważne dla Subregionu Słupskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu subregionu przy jednoczesnym wspieraniu specyficznych gałęzi przedsiębiorczości. Stacjonarny etap konsultacji zaplanowany został na wrzesień br. o ile sytuacja epidemiczna nie stanie na przeszkodzie zorganizowaniu takiego spotkania.