• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Poszukiwani wolontariusze

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje Wolontariuszy chętnych do uzupełnienia kadry w domach pomocy społecznej na terenie powiatu lęborskiego.


W Powiecie Lęborskim funkcjonuje:

*Dom Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku ul. Stryjewskiego 23 84-300 Lębork
dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych,

*Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku ul. Wojska Polskiego 43 84-300 Lębork
dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

 

Osoby chętnie proszone są o kontakt z pracownikiem PCPR:

Natalią Fąkowicz-Klemp – Kierownikiem Działu Pomocy Społecznej i Rehabilitacji Osób
z Niepełnosprawnością lub Małgorzatą Jarosz – Specjalistą pracy socjalnej – Zespół Pomocy Społecznej.

tel. 59 86 28 106 wew. 21

e-mail: pcpr@pcprlebork.pl