Powiat Lęborski w programie „Poznaj Polskę”

Utworzono: 24-01-2023

Młodzież szkolna z terenu powiatu lęborskiego uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych w ramach programu MEN „Poznaj Polskę”. W ubiegłorocznej jesiennej edycji tego programu Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 24.920 zł.

Powiat Lęborski jesienią 2022 roku wziął udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn: „Poznaj Polskę”. Do udziału w ww. przedsięwzięciu zgłosiły się dwie szkoły tj. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lęborku wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lęborku oraz Technikum nr 2 w Lęborku wchodzące w skład Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku. Powiat Lęborski w edycji jesiennej przedsięwzięcia otrzymał dofinansowanie w wysokości 24.920 zł. Całkowita wartość powyższego przedsięwzięcia wyniosła 53.008 zł.

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lęborku wzięli udział
w dwudniowej wycieczce do Torunia.  W jej  trakcie odwiedzili Dom Mikołaja Kopernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń oraz Muzeum Toruńskiego Piernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu.  Ponadto uczestnicy wycieczki zwiedzili Toruń - Stare i Nowe Miasto.

Uczniowie Technikum nr 2 w Lęborku wybrali się na trzydniową wycieczkę do Krakowa
i Oświęcimia. Celem wizyty w Oświęcimiu było zwiedzenie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz – Birkenau. Byłego niemieckiego Nazistowskiego Obozu  Koncentracyjnego
i Zagłady. W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy zwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”,  Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kopiec Kościuszki z otoczeniem oraz historyczny zespół miasta. Ostatnim punktem wycieczki był relaks młodzieży w Krakowskim Parku Wodnym.