• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiat lęborski w „złotej piętnastce”

Powiat lęborski znalazł się wśród 15 najlepszych powiatów w Polsce, w kategorii od 60 do 120 tys. mieszkańców. Prestiżowe miejsce w „złotej piętnastce” rankingu nasz powiat uzyskał po raz pierwszy w ciągu 20 lat istnienia.

Organizatorem rankingu jest Związek Powiatów Polskich. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich oraz integracja mieszkańców i środowisk. Ocena prowadzona jest w 6 kategoriach: Powiatów do 60 tys. mieszkańców, od 60 do 120 tys. mieszkańców. Następnie są duże powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko – wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu "Dobry Polski Samorząd".
Powiat lęborski otrzymał maksymalne oceny punktowe w aż 11 obszarach podlegających ocenie. Zdecydowanie najwyżej oceniono ilość pozyskanych środków finansowych z funduszy zewnętrznych oraz z funduszy krajowych. Przypomnijmy, że właśnie ubiegłoroczny budżet był budżetem zdecydowanie proinwestycyjnym. Wiele rozpoczętych w ub. roku inwestycji jeszcze trwa i zakończy się w tym roku, jak choćby prace termomodernizacyjne czy budowa stadionu lekkoatletycznego, zgodnego z wymogami PZLA, na którym będą mogły się odbywać lekkoatletyczne mityngi rangi ogólnopolskiej.
Doceniono także wielkość środków wydatkowanych na szkolenie kadry, środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych, programy profilaktyczne z zakresu zdrowia. Doceniona została też działalność służąca promocji aktywnego stylu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze sportowym. Dodajmy, że w tym roku już za kilka tygodni wystartuje zaplanowana na dużą skalę masowa impreza promująca zdrowy styl życia. Informacja szczegółowa o tym wydarzeniu już wkrótce na naszych stronach internetowych.
 

Wśród najwyżej ocenianych elementów, wyróżniono miedzy innymi: działalności miejscowego szpitala, legitymującego się wyróżnieniem „Bezpieczny Szpital”, inicjatywy pomagające zachować specyfikę regionu, pielęgnowanie lokalnych zwyczajów, przyśpiewek i obrzędów oraz uczestnictwo w inicjatywach krajowych na rzecz ochrony klimatu. Kolejne pozytywne oceny powiat otrzymał za wspieranie zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizację pracowni informatycznych w podległych placówkach, a także za wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem samego urzędu.