• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo

 

 

 

 

Regulamin akcji: „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo.”

§ 1

1.  Organizatorem Akcji jest Powiat Lęborski.

2.  Partnerem Akcji jest Farm Frites Poland S.A.

3.  Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, dysponuje urządzeniem mobilnym z zainstalowaną aplikacją Endomondo, dokonała rejestracji na stronie internetowej aplikacji: www.endomondo.com i przyłączyła się do rywalizacji pn.: „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo.”

a)  rejestracja Uczestników odbywa się poprzez założenie profilu w aplikacji – wybór loginu (sugerowane: imię i nazwisko) oraz hasła;

b)  uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne i bezpłatne;

c)  każdy Uczestnik bierze udział w Akcji na własną odpowiedzialność;

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z udziałem Uczestnika w Akcji;

e)  Organizator Akcji nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia;

f)  każdy Uczestnik może w dowolnie wybranym momencie zrezygnować z udziału w Akcji poprzez dezaktywację uczestnictwa w aplikacji lub na stronie internetowej aplikacji;

g)  Organizator Akcji nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych Uczestników zarówno w czasie trwania Akcji, jak i po jej zakończeniu;

h)  każdy uczestnik Akcji otrzyma od Organizatora kamizelkę odblaskową z logo. Odbiór kamizelek można dokonać w: Referacie Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminnym Centrum Kultury w Cewicach, Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, Centrum Informacji Turystycznej w Łebie, Lokalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Lęborska - Łeba".

§ 2

1.  Akcja trwać będzie w okresie od 9 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

2.  Uczestnicząc w akcji "zbieramy" kilometry. Jeśli uzbieramy 100.000 km, partner Akcji, Farm Frites Poland S.A. ufunduje elektryczny wózek inwalidzki dla wskazanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie niepełnosprawnego mieszkańca powiatu lęborskiego.

3.  Po zakończeniu akcji, na stronie internetowej www.powiat-lebork.com zostaną opublikowane loginy zwycięzców w każdej z objętych rywalizacją kategorii. W przypadku odnalezieniu swojego loginu na stronie, prosimy o zgłoszenie się (imię, nazwisko, telefon kontaktowy) pod adresem mailowym promocja@starostwolebork.pl, w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru upominków.

§ 3

1.  Warunki przystąpienia do Akcji:

a)  Uczestnikiem może zostać mieszkaniec powiatu lęborskiego;

b)  zainstalowanie aplikacji Endomondo oraz rejestracja w rywalizacji o nazwie: „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo”, https://www.endomondo.com/challenges/35804041

§ 4

1.  Rywalizacja będzie się odbywać w dwóch grupach: kobiety, mężczyźni.

2.  Obie grupy rywalizują w konkurencjach: chodzenie np. nordic walking, bieganie oraz jazda na rowerze.

3.  Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich konkurencjach.

4.  Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Akcji „Powiat Lęborski - z nami zdrowo i sportowo.” będą osoby, które do końca jej trwania „uzbierają” największą ilość kilometrów.

5.  Brak ograniczenia geograficznego przy wykonywaniu aktywności.

6.  Ogłoszenie wyników i wręczenie upominków nastąpi w dniu 25 sierpnia 2018 r. podczas festynu pn. "POŻEGNANIE LATA".

§ 5

1.  Organizator Akcji uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w czasie trwania Akcji.

2.  Zmiany są skuteczne z momentem opublikowania ich na stronie internetowej Akcji.

3.  Regulamin wraz z ewentualnymi jego zmianami będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Akcji.

§ 6

1.  Postanowienia końcowe:

a)  wszelkie kwestie sporne wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Organizatora Akcji.