Powiat wspiera zabytki

Utworzono: 09-06-2021

Kwotą prawie 33 tys. zł Powiat Lęborski wsparł prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych. Stosowne umowy zostały zawarte z wnioskodawcami o dotacje: Gminą Nowa Wieś Lęborska i Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętej Marii Magdaleny w Garczegorzu.

W przypadku parafii dotacja wyniesie 18.733 zł i stanowiąc 31,5 proc. wartości planowanej inwestycji, która została skalkulowana na  59.477 zł. W zakresie planowanych prac znalazły się: remont świetlików dachowych oraz montaż rur i rynien spustowych wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w obiekcie kościoła parafialnego p.w. Świętego Józefa Rzemieślnika i Oblubieńca NMP w Janowicach. W imieniu parafii umowę sygnował ks. Czesław Kubera, proboszcz parafii w Garczegorzu.
Dotację na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych otrzymała również Gmina Nowa Wieś Lęborska. Środki w wysokości 13.894,39 zł, będące 27,8 proc. wartości 49.979,82 zł, na jaką została skalkulowana inwestycja, pozwolą sfinansować I etap prac konserwatorskich przy wyposażeniu funeralnej kaplicy grobowej z 2 połowy XVII wieku – do końca XVIII wieku, znajdujących się w miejscowości Garczegorze. Chodzi dokładnie o zespół trumien z okuciami, elementy nagrobne, płytę nagrobną i fragmenty ubiorów. W imieniu gminy, umowę podpisał Wojciech Guźniczak – Zastępca Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska. Ze strony Powiatu Lęborskiego umowy sygnowali: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. – Opieka nad substancją zabytkową to obowiązek każdej z lokalnych wspólnot, ponieważ to materialne elementy historii świadczące o naszej tożsamości, które należy zachować dla potomnych – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Jeśli chodzi o zabytki znajdujące się w rejestrze zabytków, udzielanie dotacji na prace konserwatorskie umożliwia nam ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pomimo szczupłości dostępnych środków, staramy się chociaż w części wspierać podmioty podejmujące się trudu realizacji prac konserwatorskich w zarządzanych przez siebie obiektach.
Procedurę udzielania dotacji określa stosowna uchwała Rady Powiatu Lęborskiego, zaś zasady rozliczenia przyznanych środków określa umowa zawarta z każdym z podmiotów.