Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 16-10-2017

13 października w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym uroczystym dniu, przedstawiciele Samorządu Powiatu Lęborskiego podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie młodego pokolenia.

Nie były to jednak tylko słowne podziękowania. Zgodnie z § 8 regulaminu przyznawania nagród Starosty (to dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej), podczas gali wyróżniono: Pana Tomasza Tutaka, nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz  Pana Marka Bibliwa nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Decyzją Komisji Stypendialnej, Starosta Lęborski tego dnia wręczyła łącznie 101 stypendiów.  Jak dotąd jest to rekordowa liczba uhonorowanych,  za wybitne osiągnięcia w nauce, tj:
- 34 uczniów  z ZSO nr 1,
-12 uczniów  z ZSO nr 2
- 44 uczniów  z ZSGŻiA
- 7 uczniów z ZSM-I
- 4 uczniów z PCE-ZSP


Na wniosek Starosty Lęborskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kurator Oświaty w Gdańsku doceniając pracę dyrektorów kilku placówek, przyznało odznaczenia państwowe i nagrody. Złoty Krzyż zasługi wręczono Pani Danucie Rybak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku, a  nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Joanna Sawińska-Majer, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Ponadto na wniosek dyrektorów szkół, odznaczenia państwowe uzyskały Panie:

- Katarzyna Serek, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  (Medal Komisji Edukacji Narodowej)
- Elżbieta Miśkiewicz, nauczyciel z Powiatowego Centrum Edukacyjnego-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  (Srebrny Medal za Długoletnią Służbę)

Podziękowania i symboliczne grawertony wręczono  przedstawicielom powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, Panu Romanowi Chmieleckiemu Starszemu Cechu oraz Pani Renacie Kępińskiej, dyrektor biura. Nie zapomniano także o nauczycielach praktycznych nauk zawodu z Powiatowego Cechu, którzy od wielu lat przekazując swoją wiedzę i umiejętności, przygotowując do zawodu przyszłych specjalistów danej dziedziny:
- mechanik - praktyki u Pana Eustachego Ochrymowicza i Zygmunta Richerta
- elektryk - praktyki u Pana Henryka Sachling
- obuwnik i sprzedawca - praktyki u Pana Tadeusza Cygerta


Uroczystość uświetniły występy: grup tanecznych pod kierownictwem  choreograf Wiesławy Wojciechowicz, zespół akordeonowy prowadzony przez  Marcina Wardulińskiego, Chór Młodzieżowy "Canto" i Orkiestra "Camerata" pod batutą  Pani Magdaleny Krefta.

Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia