• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku zorganizowane zostały Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W tym uroczystym dniu, przedstawiciele Samorządu Powiatu Lęborskiego podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za zaangażowanie i trud włożony w kształcenie młodego pokolenia.

Nie były to jednak tylko słowne podziękowania. Zgodnie z § 8 regulaminu przyznawania nagród Starosty (to dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej), podczas gali wyróżniono: Pana Tomasza Tutaka, nauczyciela historii w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 oraz  Pana Marka Bibliwa nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.

Decyzją Komisji Stypendialnej, Starosta Lęborski tego dnia wręczyła łącznie 101 stypendiów.  Jak dotąd jest to rekordowa liczba uhonorowanych,  za wybitne osiągnięcia w nauce, tj:
- 34 uczniów  z ZSO nr 1,
-12 uczniów  z ZSO nr 2
- 44 uczniów  z ZSGŻiA
- 7 uczniów z ZSM-I
- 4 uczniów z PCE-ZSP


Na wniosek Starosty Lęborskiego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kurator Oświaty w Gdańsku doceniając pracę dyrektorów kilku placówek, przyznało odznaczenia państwowe i nagrody. Złoty Krzyż zasługi wręczono Pani Danucie Rybak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku, a  nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Joanna Sawińska-Majer, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku.

Ponadto na wniosek dyrektorów szkół, odznaczenia państwowe uzyskały Panie:

- Katarzyna Serek, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  (Medal Komisji Edukacji Narodowej)
- Elżbieta Miśkiewicz, nauczyciel z Powiatowego Centrum Edukacyjnego-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  (Srebrny Medal za Długoletnią Służbę)

Podziękowania i symboliczne grawertony wręczono  przedstawicielom powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku, Panu Romanowi Chmieleckiemu Starszemu Cechu oraz Pani Renacie Kępińskiej, dyrektor biura. Nie zapomniano także o nauczycielach praktycznych nauk zawodu z Powiatowego Cechu, którzy od wielu lat przekazując swoją wiedzę i umiejętności, przygotowując do zawodu przyszłych specjalistów danej dziedziny:
- mechanik - praktyki u Pana Eustachego Ochrymowicza i Zygmunta Richerta
- elektryk - praktyki u Pana Henryka Sachling
- obuwnik i sprzedawca - praktyki u Pana Tadeusza Cygerta


Uroczystość uświetniły występy: grup tanecznych pod kierownictwem  choreograf Wiesławy Wojciechowicz, zespół akordeonowy prowadzony przez  Marcina Wardulińskiego, Chór Młodzieżowy "Canto" i Orkiestra "Camerata" pod batutą  Pani Magdaleny Krefta.