• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2016 r. w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  W tym roku, z rąk Starosty Lęborskiego p. Teresy Ossowskiej – Szarej stypendium o charakterze naukowym za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia konkursowo-olimpijskie odebrało 76 uczniów i tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagrodzonych jest 71 uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen 5,0 i powyżej oraz 5 uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen powyżej 4,75 połączoną z sukcesami zdobytymi w konkursach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
    Starosta wręczyła także nagrody dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych za ich wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą
i organizacyjną.
Szczególne podziękowanie p. Teresa Ossowska – Szara wręczyła wspólnie
z Panią Renatą Kępińską pracodawcom – nauczycielom zawodu, podkreślając, ich wyjątkowe zaangażowanie w naukę zawodu młodzieży.    
    Na ręce Pani Teresy Szczepańskiej – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, Starosta Lęborski złożyła podziękowania opiekunom: Pani Mirosławie Grynkiewicz, Panu Tadeuszowi Formeli i Sylwestrowi Kustusz za przygotowanie młodzieży do części artystycznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.