Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

Utworzono: 14-10-2016

W dniu 13 października 2016 r. w Powiatowym Ognisku Artystycznym w Lęborku odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  W tym roku, z rąk Starosty Lęborskiego p. Teresy Ossowskiej – Szarej stypendium o charakterze naukowym za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia konkursowo-olimpijskie odebrało 76 uczniów i tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nagrodzonych jest 71 uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen 5,0 i powyżej oraz 5 uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen powyżej 4,75 połączoną z sukcesami zdobytymi w konkursach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
    Starosta wręczyła także nagrody dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych za ich wyróżniającą pracę dydaktyczną, wychowawczą
i organizacyjną.
Szczególne podziękowanie p. Teresa Ossowska – Szara wręczyła wspólnie
z Panią Renatą Kępińską pracodawcom – nauczycielom zawodu, podkreślając, ich wyjątkowe zaangażowanie w naukę zawodu młodzieży.    
    Na ręce Pani Teresy Szczepańskiej – Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, Starosta Lęborski złożyła podziękowania opiekunom: Pani Mirosławie Grynkiewicz, Panu Tadeuszowi Formeli i Sylwestrowi Kustusz za przygotowanie młodzieży do części artystycznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 

Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia
Powiatowe obchody Dnia