Powstał Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Lęborka

Utworzono: 22-06-2022

Samorządowcy Powiatu Lęborskiego, wszystkich gmin na obszarze powiatu oraz Łęczyc w powiecie wejherowskim podpisali porozumienie w sprawie powołania Związku ZIT. Celem jest ścisła współpraca w zakresie efektywnego wykorzystania środków pozyskiwanych z UE na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka.

Porozumienie sygnowali: Alicja Zajączkowska - Starosta Lęborski wraz z wicestarostą – Edmundem Głombiewskim, Witold Namyślak - Burmistrz Miasta Lęborka, Zdzisław Chojnacki - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Agnieszka Wolańska - Zastępca Wójta Gminy Wicko, Bożena Pruchniewska - Zastępca Wójta Gminy Łęczyce i Krzysztof Król - Zastępca Burmistrza Miasta Łeby. Porozumienie dotyczy środków finansowych z perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz kontynuacji działań rozwojowych rozpoczętych w okresie programowania 2014-2020. Na przedsięwzięcia ZIT MOF Lębork otrzymał 17.215.928 EUR. Wspólne działania zmierzać będą do rozwijania więzi partnerskich oraz integracji terytorialnej w celu sprzyjania zrównoważonemu rozwojowi MOF. Partnerstwo samorządów opracuje i wdroży Strategię Terytorialną ZIT Lęborka 2030+ Stosowna umowa na opracowanie dokumentu zawarta została z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku. Liderem koordynującym działania Związku ZIT MOF Lębork jest Miasto Lębork. Zgodnie z zapowiedziami UE, na szczególne wsparcie będą mogły liczyć projekty proekologiczne, co koresponduje z priorytetami powiatu polegającymi na kontynuacji działań termomodernizacyjnych i rozwojowi technologii pozyskiwania czystej energii w postaci rozwoju fotowoltaiki. Na porozumieniu zyskają wszystkie samorządy – sygnatariusze dokumentu, ponieważ w nowym okresie programowania znaczne środki unijne mają być przeznaczone właśnie na realizację wspólnych projektów realizowanych przez partnerstwa samorządów.