Praca społeczna nagrodzona przez Starostę i Wicestarostę

Utworzono: 31-03-2021

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska uhonorowała członków komisji konkursowych, uczestniczących w opiniowaniu ofert składanych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na 2021 rok.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się ze Starostą w środę (31.03.2021 r.). Osoby uczestniczące w pracach komisji konkursowych reprezentowały różne środowiska organizacji pozarządowych.

 

Przez okres swej działalności komisje konkursowe rozpatrzyły 27 wniosków obejmujących zagadnienia od oświaty, poprzez ochronę zdrowia, działania wspierające organizacje pozarządowe, aż po działalność na rzecz osób

niepełnosprawnych (łącznie rozpatrywano 11 konkursów).

Komisje  powołane zostały uchwałą Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 298/2021 z dnia 13.01.2021 r.

 

Praca społeczna nagrodzona