Premier z wizytą u samorządowców

Utworzono: 23-07-2022

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w sobotę z samorządowcami z rejonu Lęborka. W Starostwie Powiatowym w Lęborku pojawili się włodarze miast i gmin również spoza obszaru administracyjnego powiatu Lęborskiego, w tym m.in. z Czarnej Dąbrówki, Parchowa, burmistrz Bytowa i Starosta Bytowski. Rozmowy odbyły się w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Polsce”.

W spotkaniu z Mateuszem Morawieckim uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Lęborskiego: starostowie oraz: Adam Nowak, Jacek Perłak i Ryszard Wenta, włodarze Lęborka z burmistrzem Witoldem Namyślakiem, Łeby – w osobie burmistrza Andrzeja Strzechmińskiego, Nowej Wsi Lęborskiej z wójtem Zdzisławem Chojnackim i zastępcą wójta Moniką Włusek oraz Cewic, które reprezentował wójt Jerzy Bańka, a także samorządowcy z ościennych gmin i powiatów. Wśród poruszanych tematów dominowały te o znaczeniu finansowym, dotyczące subwencji wyrównawczych, by przetrwać okres podwyższonych opłat za energię i ogrzewanie oraz środków pomocowych w ramach kolejnej edycji Polskiego Ładu. Rozmawiano m.in. o działaniach w celu zniwelowania wykluczenia komunikacyjnego powiatu bytowskiego. – Jesteśmy pierwszym rządem, który działa na rzecz rozwoju kolei – mówił premier M. Morawiecki – Przez poprzednie dziesięciolecia – i to nie jest przytyk tylko do rządu Platformy, ale i do wszystkich wcześniejszych, w których też brałem udział – trwało „zwijanie torów”. My przyglądamy się badaniom określającym obłożenie linii ruchem pasażerskim i systematycznie reaktywujemy te linie, które są najbardziej potrzebne w danym regionie.
O sprawach związanych z finansowaniem szpitali – powiatowego w Bytowie i miejskiego w Miastku mówił Leszek Waszkiewicz, Starosta Bytowski. Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski podniosła problem dotyczący bezpieczeństwa ekologicznego, jako problemu globalnego i ogromnych środków, jakie gminy muszą przeznaczać na utylizację składowisk odpadów, funkcjonujących formalnie jako zakłady przetwórstwa. W powiecie lęborskim w ostatnich miesiącach dochodziło do licznych pożarów: w gminie Cewice, na składowisku tekstyliów i w samym Lęborsku, na terenie złomowiska przy ul. Słupskiej. – Środki, które trzeba przeznaczyć na utylizację zgromadzonych tam rzeczy ogromnie obciążają budżety miast i gmin, zwracam się do pana premiera z prośbą o rozważenie możliwości pomocy samorządom w tej kwestii – mówiła A. Zajączkowska – To problem dotyczący nie tylko gmin z terenu powiatu lęborskiego, ale również zjawisko o zasięgu ogólnokrajowym, któremu należy systemowo przeciwdziałać, korygując luki prawne. Same gminy nie są w stanie poradzić sobie finansowo z problemem, ponieważ koszt utylizacji sięga w niektórych przypadkach znacznej części gminnych budżetów.
Premier obiecał zgłębić problem, a do szczegółowego zrelacjonowania sytuacji w Lęborku i Kamieńcu w gminie Cewice zobowiązał się Piotr Müller, rzecznik rządu, również obecny podczas spotkania, podobnie jak Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wojewoda pomorski, Dariusz Drelich.
Wcześniej premier spotkał się w Pogorzelicach z ekipą Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego, na które w ub. roku rząd przeznaczył 800 tys. zł. Po terenie budowy premiera oprowadzała Agata Kozyr, prezes fundacji LHS. Temat budowy hospicjum wybrzmiał również podczas spotkania w starostwie. – To bardzo potrzebne przedsięwzięcia – mówił premier – Wiążą się one z godnym końcem życia – tematem trudnym i przykrym w kontekście rodzinnych relacji, ale także z bliską rządowi polityką prorodzinna i senioralną, które wspieramy.
Spotkanie w lęborskim starostwie prowadził Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski. Z Lęborka, premier udał się na spotkanie do pobliskiego Wejherowa.