• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Przeciw hejtowi

W lęborskim LO 1 odbyła się dyskusja panelowa dotycząca hejtu w przestrzeni publicznej. Do dyskusji uczniowie zaprosili samorządowców, psychologa oraz policjantów. W debacie uczestniczyła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.

Impulsem do zorganizowania debaty była śmierć Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska, którego podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaatakował uzbrojony w nóż Stefan W. Hejt, z definicji „mowa nienawiści”, to rodzaj bezprecedensowej krytyki mającej na celu obniżenie wartości odbiorcy, opierający się na poglądach wpojonych w trakcie procesu wychowania lub nabytych w związku z przynależnością do mniejszościowych ugrupowań, kierujących się określoną retoryką, z natury antyobywatelską, czasem antyludzką.
Hejt nie spełnia żadnej normy społecznego współżycia i jako zachowanie antyspołeczne powinien zniknąć z przestrzeni publicznej i międzyludzkich relacji.
W debacie , która odbyła się w LO 1 chodziło o uświadomienie obecności hejtu w relacjach międzyludzkich, wskazanie sposobów na uświadomienie sobie istnienia tego zjawiska i w jaki sposób skutecznie sobie z nim radzić. – To inicjatywa młodzieży, która powstała wskutek tragicznych zdarzeń w Gdańsku – mówi Anita Niedziela, nauczycielka w LO 1 – Cieszę się, że nasza młodzież zaangażowała się w antyhejtowe działania. Zrobili to rewelacyjnie i mam nadzieję, że ta dyskusja, która odbyła się w szkole wielu młodym ludziom uświadomi, że mowa nienawiści nie prowadzi do niczego konstruktywnego, że trzeba ją zwalczać i uodparniać się na wszelkie wpływy prowadzące do eskalacji agresji, która oprócz werbalnej formy może w skrajnych przypadkach prowadzić do tragedii.
Z uczniami LO spotkali się zaproszeni do dyskusji goście: psychologowie, samorządowcy z miasta i powiatu oraz policjanci z lęborskiej KPP. – Trzeba zdawać sobie sprawę z sensu i wartości słów – mówiła moderatorka dyskusji, cytując wypowiedź dr Katarzyny Wach, dyr. LO 1 – Dla mnie słowo jest równoznaczne z energią i myślą. Bez myśli nie ma słowa. Ranienie słowem jest często bardziej dotkliwe, niż fizyczne doświadczenie. A więc myśląc, rozumując i odczuwając, bądźmy odpowiedzialni za to, co przekazujemy innym w mowie i w piśmie.
To przykre, kiedy do dyskusji o nienawiści skłania irracjonalne wydarzenie w wyniku którego człowiek traci życie. Zmiana hierarchii wartości, brak tolerancji na inność, zanik autorytetów i akceptacja agresji – to elementarne przyczyny hejtu. Nie ma możliwości wyeliminowania hejtu. Trzeba zaakceptować jego funkcjonowanie w codziennym życiu. Trzeba jednak zrozumieć jego mechanizmy i odpowiednio reagować, gdy hejt pojawi się wokół nas, gdy pojawi się w przyszłości. Nie można tego zjawiska bagatelizować i trzeba przybliżyć wszystkim mechanizmy jego funkcjonowania. – Trzeba nabrać odwagi i odpowiedzialności, by zarządzać hejtem w taki sposób, który nie będzie nas krzywdził – kontynuowała moderatorka dyskusji – Pora też nauczyć się takich sposobów komunikacji, w których nie będziemy krzywdzić innych.
- Zjawisko hejtu o tyle nas wszystkich boli, że są inne sposoby komunikowania. Możemy się szybko komunikować w związku z globalizacją komunikacji. Musimy się skupić nad tym, by w sposobach komunikacji porozumiewać się swobodnie, ale nikomu przy tym nie dokuczyć  – mówi Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski – Ja spotkałam się z hejtem dość późno. Informacje, które mnie dotknęły, napotkałam w ciągu ostatniego roku i zastanawiałam się nad tym jak łatwo komuś powiedzieć o mnie coś złego, nawet nie myśląc, czy to, co się powtarza jest prawdą. Trzeba mówiąc myśleć i zdawać sobie sprawę co nasze słowa wywołują w odbiorze innej osoby.
- Zła wiadomość sprzedaje się lepiej, niż pochwała
– mówi uczestnik dyskusji – To jest też kwestia potrzeby zaistnienia w sieci, bo złe opinie są odbierane bardziej powszechnie, niż opinia pozytywna.
- Jesteśmy kulturą narzekającą, narzekamy na pracę, zarobki, na dostęp do systemu ochrony zdrowia. Może trzeba afirmować życie i szanować odczucia innego człowieka –
mówi inna uczestniczka dyskusji.
- Sposób wypowiadania krytycznych uwag, to jest bardzo ważna część dialogu – mówi Alicja Zajączkowska – „Nie zgadzam się z twoja opinią, bo mam inne zdanie” – to jest ta pozytywna część dialogu, ale jak ktoś powie, że wyrażając swoje poglądy jestem kompletną idiotką, niekompetentną osobą, to nawet gdyby miał rację, to można to uznać za atak personalny.
Gdzie jest granica krytyki i hejtu? Konstruktywna jest na pewno wtedy, kiedy szanuje emocje drugiej osoby. – Sposób wypowiadania się – to jest bardzo ważne, bez zabarwiania wypowiedzi emocjonalnym stosunkiem do danej osoby – to jest element konstruktywnej krytyki, mówiła Alicja Zajączkowska.
- Granicą konstruktywnej krytyki jest stanie po stronie prawdy – mówi uczestnik dyskusji – Jeżeli mówimy komuś, kto jest złodziejem skazanym prawomocnym wyrokiem sądu, że jest złodziejem, mówimy prawdę, ale kiedy mówimy tak o kimś, kogo tylko podejrzewamy o taki czyn, wchodzimy na stronę czegoś co naszą opinią, a nie jest faktem.
Hejt jest przestępstwem, wyczerpującym artykuły Kodeksu Karnego. Może występować w różnych sferach emocjonalnych. Może być oczernianiem, zniesławieniem i dotykać różnych osób w kwestiach poglądów, wyznania i światopoglądu. – My również doświadczamy hejtu w odniesieniu do nas, jako formacji mundurowej, w odniesieniu do naszych dzieci, rodzin – mówiła Magdalena Zielke z KPP w Lęborku – Zawsze łatwiej nam jest pokazać, że czegoś nie lubimy, niż coś lubimy. Spotykamy się często z hejtem werbalnym i niewerbalnym.
Szacunek, to jest bardzo ważna sprawa wynikająca z wychowania. I dlatego trzeba zwracać uwagę w jaki sposób wychowujemy swoje dzieci. Można kogoś szanować lub nie, ale należy opinie w tej kwestii wypowiadać w sposób wyważony i odpowiedzialny.

Kara grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności, wszystkie te kwestie określa Kodeks Karny. O ostatecznym rozwiązaniu i zastosowaniu środka zapobiegawczego decyduje sąd.
- Uczulamy wszystkich na „modę na hejt” – mówi asp. sztab. Magdalena Zielke – Staramy się tłumaczyć na czym polega przestępstwo nienawiści, przemocy, w jakich sytuacjach doprowadza to do przestępstwa i jakie są tego skutki. Zwracamy uwagę, by każdy zaczął „rachunek sumienia” od siebie i dokładnie przejrzał swoje postępowanie.
W trakcie panelowej zwracano uwagę na to, żeby nie ulegać wpływom i być odpornym na zachęty do mowy nienawiści oraz jak przeciwdziałać przejawom agresji.