„Rakietowcy” maja nowego dowódcę

Utworzono: 04-01-2022

Komandor Bogdan Tomaszycki został nowym dowódcą Morskiej Jednostki Rakietowej w Siemirowicach. Zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego szefa jednostki, komandora Przemysława Karasia.

Uroczystość przekazania dowództwa nad jednostką odbyła się zgodnie z obowiązującym wojskowym ceremoniałem w poniedziałkowe popołudnie na terenie bazy w Siemirowicach. Zgodnie z rozkazem personalnym, sygnowanym przez Ministra Obrony Narodowej, dotychczasowemu dowódcy jednostki powierzone zostały obowiązki szefa sztabu flotylli w Dowództwie 3. Flotylli Okrętów. Kolejny rozkaz personalny dotyczył powołania na komendanta jednostki w Siemirowicach komandora Bogdana Tomaszyckiego. Nowo mianowany dowódca siemirowickich „rekietowców” posiada imponującą liczbę wojskowych dokonań. Jego sylwetkę zaprezentował kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dowódca 3. Flotylli Okrętów. Komandor Tomaszycki, po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej służył w 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych na ORP „Grunwald”. Po zakończeniu służby na okręcie, rozpoczął służbę w Dowództwie Dywizjonu, pełniąc funkcję oficera flagowego. Sprawował przeróżne funkcje i stanowiska w Dowództwie Marynarki Wojennej, Dowództwie Operacyjnym oraz w Dowództwie Generalnym, gdzie z poziomu Szefa Zarządu Działań Niekinetycznych objął stanowisko Dowódcy Morskiej Jednostki Rakietowej. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej oraz w Newport w USA. Uczestniczył także trzykrotnie w misjach zagranicznych, w tym na pokładzie ORP „Admirał Ksawery Czernicki” – jako oficer operacyjny w ramach operacji „Iraqi Freedom” i „Enduring Freedom”. – Otrzymuje pan świetnych, profesjonalnie przygotowanych do zadań żołnierzy, którzy wykonywali zadania zarówno te wynikające z planu, jak również te, które do realizacji powierzył im szef sztabu wojska polskiego. Zadania te były wykonywane zawsze na najwyższym poziomie – mówił kontradmirał M. Jurkowlaniec.
Życzenia powodzenia na nowym stanowisku i podziękowania za efekty pracy dowódczej w siemirowickiej jednostce, dowódca flotylli przekazał także dotychczasowemu dowódcy, Przemysławowi Karasiowi. – Gratuluję spektakularnych osiągnięć i pełnej synchronizacji z zespołem, którą widać było od praktycznie pierwszego dnia po objęciu dowództwa – mówił kontradm. M. Jurkowlaniec – Szczególnie jednak dziękuję za to, że dostrzegał pan przede wszystkim żołnierza, czy to był szeregowy marynarz, podoficer, czy oficer – traktował pan z sercem, otwartością i troską.
Listy gratulacyjne z podziękowaniem za działalność na rzecz społeczności powiatu ustępującemu dowódcy przekazała Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborki. Nowo mianowany dowódca otrzymał także zapewnienie o woli współpracy i kontynuacji doskonałych relacji władz powiatowych z jednostką. W uroczystości uczestniczył,  reprezentujący Powiat Lęborski – Mirosław Tandek, Przewodniczący Rady Powiatu Lęborskiego oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa lęborskiego starostwa, Roman Wypasek. Podczas uroczystości nie zabrakło przedstawiciela władz Gminy Cewice – wójta Jerzego Bańki oraz reprezentantów powiatowych służb mundurowych z komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku – bryg. Piotrem Krzemińskim.