• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Rekomendacje SANEPIDu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku rekomenduje czasowe zawieszenie działalności placówek oraz ograniczenie aktywności poza miejscami zamieszkania do niezbędnego minimum, osób z grup wysokiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Rekomendacja wynika z zaleceń, jakie 30 października rozesłał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W związku z dynamika zakażeń, rekomenduje się czasowe zawieszenie działalności dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Wynika to z dbałości o bezpieczeństwo osób znajdujących się w grupach wysokiego ryzyka, czyli np. w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnościami oraz respektowanie zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 9.10.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, mogą przemieszczać się wyłącznie w celu: wykonywania czynności zawodowych lub służbowych, zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego oraz sprawowania lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.