Rolnicze Święto Plonów

Utworzono: 09-09-2019

W podniosłej atmosferze rolniczego święta dziękczynienia za plony, odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatowe. Tym razem gospodarzem uroczystości była gmina Nowa Wieś Lęborska. Święto Plonów zorganizowano na terenach rekreacyjnych w Krępie Kaszubskiej.

- Dożynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud ich pracy. To również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie – aby było z czego dożynkowy chleb upiec, a następnie sprawiedliwie go podzielić – mówiła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski do uczestników i gości dożynkowego święta.
Kilka chwil wcześniej, z rąk starostów dożynek, państwa Alicji i Krzysztofa Guźniczaków, wspólnie z gospodarzem gminy, wójtem Ryszardem Wittke, starosta odebrała bochen chleba wypieczony ze zbóż z tegorocznych zbiorów. Na scenie, oprócz władz powiatu, pojawili się włodarze gmin z terenu powiatu lęborskiego oraz liczni parlamentarzyści – senator, posłowie oraz kandydaci do pełnienia mandatów parlamentarnych po jesiennych wyborach.
- Samorządy gminy i powiatu przywiązują ogromną wagę do rolnictwa, inicjując i wspierając wiele służących mu programów przy jak najlepszym wykorzystaniu środków dostępnych w ramach unijnego budżetu – mówił Ryszard Wittke, wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska – Ten moment to też czas refleksji jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie. Ten rok był dla naszego rolnictwa okresem trudnym w związku – szkodliwe były wiosenne przymrozki, jeszcze większe szkody poczyniła susza, ale pomimo trudności, osiągnięte wyniki świadczą, że razem można wiele, a współdziałanie i solidarność, to nie są puste hasła. Dziękujemy za trud pracy wszystkim rolnikom.
Były życzenia od Premiera RP, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezesa ARiMR i Prezesa KRUS. W rozpoczynającej uroczystość polowej mszy św., ks. Krzysztof Kozakiewicz, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Białogardzie, apelował o obronę polskiej ziemi. Przesłanie to odnieść można do coraz częściej występujących zagrożeń związanych ze skutkami postępujących zmian klimatycznych, które właśnie rolnictwo odczuć może najdotkliwiej. W tym przypadku, przywoływane przez wójta Nowej Wsi współdziałania i międzyludzka solidarność zyskuje nowy wymiar służący przeciwdziałania żywiołom.
Tradycją powiatowych dożynek jest Konkurs Wieńców Dożynkowych. W tym roku w szranki stanęło siedem okazałych wieńców, przygotowanych w większości przez sołectwa gmin wiejskich powiatu lęborskiego. Wieniec z Wicka zapewnił zwycięstwo sołtysom tejże gminy. Na drugim miejscu uplasowało się sołectwo Cewice. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Garczegorze. Podczas dożynkowej zabawy nagrodzeni zostali również najlepsi uczestnicy konkursu „Żyjmy Ładniej”
Ponieważ co roku dożynki odbywają się w innej gminie Powiatu Lęborskiego, w przyszłym roku organizatorem Święta Plonów będzie Gmina Wicko.

 

Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów
Rolnicze Święto Plonów