• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu VII Powiatowego Konkursu Chemicznego

VII Powiatowy Konkurs Chemiczny został zorganizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku we współpracy z Zespołem Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku. Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe oraz Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych powiatu lęborskiego. Zadania konkursowe obejmowały dwa działy objęte programem nauczania: ,,Źródła energii” oraz ,, Odzież i opakowania”.

 W grudniu 2016 r. rozesłano drogą elektroniczną informację o konkursie do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Konkurs był dwuetapowy. Pierwszy etap odbywał się w macierzystych szkołach i prowadził do wyłonienia  kandydatów do drugiego etapu. Zgłoszenia kandydatów do etapu powiatowego były przyjmowane do końca marca. 

 Etap powiatowy odbył się 05 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół  Ogólnokształcących

Nr 2 w Lęborku. Do rozwiązywania zadań konkursowych przystąpiło 14. uczniów.

Konkurs rozpoczął się o godzinie 9.00. Uczestników przywitała dyrektor szkoły, pani Joanna Sawińska-Majer. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu uczestnicy oraz uczniowie klas przyrodniczych ZSO nr 2 i  zaproszeni gimnazjaliści wysłuchali ciekawego wykładu wygłoszonego przez pracownika Politechniki Gdańskiej -mgr inż. Antoniego  Konitza nt ,,Historii antybiotyków”. Następnie studenci z Koła Chemicznego Studentów Politechniki Gdańskiej   zaprezentowali bardzo ciekawe i efektowne doświadczenia chemiczne

 

Komisja konkursowa w składzie:

Edyta Podolak (nauczyciel chemii ZSO nr 2)

Małgorzata Buczak (nauczyciel chemii ZSGŻiA)

Katarzyna Rybaczek (studentka Wydziału Chemicznego PG)

ustaliła, iż zwycięzcami konkursu zostali:

I m  Marta Kamrowska (ZSO nr 1)

       Aldona Mielewczyk (ZSGŻiA)

II m Klaudia Damaszke (ZSO nr 1)

III mPaulina Król (ZSO nr 2)

 

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej wręczyli zwycięzcom dyrektor Joanna Sawińska-Majer oraz wykładowca PG -Antoni Konitz. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za uczestnictwo.

 

 

Tweety użytkownika @PowiatLeborski