• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sprawozdawczo-Wyborczo w OSP

Doroczne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku W walnym zebraniu strażaków – ochotników uczestniczyła reprezentująca samorząd powiatowy, Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbywają się cyklicznie raz do roku. Odbywa się wówczas podsumowanie stanu osobowego jednostki oraz rozliczenie środków finansowych za miniony rok. Planowane są także zadania do wykonania w roku bieżącym. – Aktualnie stan osobowy naszej jednostki liczy 63 osoby, w tym 12 dziewcząt. Trzy z nich uczestniczą w bezpośrednich akcjach ratowniczo-gaśniczych – mówi Wiesław Wójcik, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku – To młodzi, bardzo zaangażowani w realizację naszej misji ludzie. To ludzie, którym się chce – chce się nieść pomoc innym i działać dla dobra lokalnego społeczeństwa. Chciałbym, żeby takich osób, nie obojętnych na los drugiego człowieka, wśród naszej młodzieży było o wiele więcej.
Lęborska OSP uczestniczy w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych wspólnie ze strażakami – zawodowcami. Ratują  życie, zdrowie i mienie – również w działaniach związanych z wypadkami drogowymi. Bezpłatnie zabezpieczają imprezy miejskie. W ramach współpracy miasto opłaca strażackie ubezpieczenia i dofinansowuje paliwo do wozów bojowych. OSP funkcjonuje dzięki pozyskanym dotacjom i wsparciu sponsorów, wśród których prezes wskazuje najbardziej zasłużonych: Farm Frites Poland S.A., Profarm, Nadleśnictwo Lębork oraz firmy Bat i A-Lakiernia. W gronie sponsorów znajduje się również samorząd Lęborka, dzięki przychylności burmistrza Witolda Namyślaka. – Jesteśmy całkiem nieźle dosprzętowieni – dodaje W. Wójcik – Ale coraz dotkliwiej odczuwamy problem lokalowy i przeciekający dach blisko 70-letniego budynku naszej remizy. To nie jest temat łatwy, ale będziemy musieli sobie z tym pilnie poradzić.
Środki, jakimi dysponują strażacy-ochotnicy finansują działalność bieżącą, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i szkolenia strażaków. Druhny i druhowie włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne, są obecni podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspierają Fundację DKMS, rejestrującą potencjalnych dawców szpiku kostnego, a także jedna z druhen przekazała autorski obraz licytowany w czasie Balu Charytatywnego Fundacji Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego.
W 2019 roku lęborska OSP zanotowała łącznie 145 wyjazdów. 90 z nich to akcje ratownicze, 36 - akcje gaszenia pożarów, 54 likwidacje miejscowych zagrożeń. Strażacy-ochotnicy są częstymi gośćmi  w przedszkolach na terenie powiatu lęborskiego, gdzie prezentacji sprzętu towarzyszą profilaktyczne pogadanki. Na swoim koncie mają również sukcesy sportowe, w tym trzecie miejsce w X Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Jednostek OSP o Puchar Starosty Lęborskiego. W obradach ochotników uczestniczyli również: mł. bryg. Adam Wiczkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej i Marian Borek, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.
Pod koniec 2019 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, lęborskiej OSP o kolejne 5 lat przedłużono obecność w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.