• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Sprzęt komputerowy dla szkół

215 szt. sprzętu komputerowego trafić ma wkrótce do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski. W ramach projektu, zakup sprzętu sfinansuje, jako instytucja zarządzająca, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Projekt nosi nazwę: „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020)”. 13 maja br. Powiat uzyskał zgodę na zmianę wniosku, umożliwiającą m.in. zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia na cele edukacyjne. Po weryfikacji potrzeb szkół uczestniczących w projekcie, Powiat Lęborski zawnioskował o zakup 22 laptopów z wyposażeniem i oprogramowaniem, 160 tabletów – również z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem, 16 zestawów nausznych słuchawek bezprzewodowych, 16 szt. kamer internetowych i drukarki.