• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Starosta z seniorami

Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski wziął udział w okolicznościowym spotkaniu członków lęborskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Andrzejkowemu spotkaniu towarzyszyły występy przedszkolaków i życzenia wielu lat w zdrowiu.

W całym powiecie Oddział liczy około 1500 osób. – Mamy koło w Łebie, Redkowicach,  Wicku i Mostach. Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu w większym gronie, ale częściej pracujemy w mniejszych grupach, korzystając ze świetlic i dostępnych pomieszczeń, organizujemy wyjazdy, działamy na rzecz środowiska lokalnego – mówi Andrzej Kaczorowski.
Najaktywniejsi działacze związku otrzymali wyróżnienia Zarządu Głównego PZERiI i Zarządu Okręgowego w Słupsku. Dyplomy przyznał również Lęborski Zarząd Rejonowy PZERiI. – Życzę państwu przede wszystkim zdrowia i doskonałego samopoczucia – mówił składając życzenia Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski – Jesteście państwo bardzo aktywną grupą społeczną, która pomysłami i energią zadziwia i w pozytywnym znaczeniu zaraża. Dlatego chętnie wspieramy inicjatywy i gratulujemy nieustającego wigoru.
Oprócz wicestarosty, upominki i życzenia przekazali również, reprezentujący miasto: Jarosław Litwin, Przewodniczący Rady Miejskiej i Marian Kurzydło, sekretarz miasta. Gminę Cewice reprezentował wójt, Jerzy Bańka.
Z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 6. - Z seniorami spotykamy się cyklicznie i zawsze, kiedy zaproszą - mówi Danuta Rybińska, nauczyciel przedszkola.
Najstarsza, 5-6 letnia grupa przedszkolna wystąpiła z repertuarem jesienno – kaszubskim, co jest, jak dodała D. Rybińska naturalne, ponieważ w przedszkolu nauczyciele dbają o kultywowanie regionalnych tradycji - elementów kultury kaszubskiej, języka, tańców.