Starosta z wędkarzami

Utworzono: 23-11-2021

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska uczestniczyła w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zarządu Koła PZW przy KPP w Lęborku. Spotkanie było również okazją do podsumowania 30-letniego okresu sprawowania funkcji przez obecnego prezesa koła.

Wędkarskie spotkania koła odbywają się cyklicznie, zaś Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze ma na celu podsumowanie okresu działalności Koła w czasie między Walnymi Zgromadzeniami, omówienie zrealizowanych przedsięwzięć i finansów koła. Ocenie podlega również skuteczność działania zarządu i prezesa. Od ponad 30 lat Zarządowi Koła Polskiego Związku Wędkarskiego przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku prezesuje Mieczysław Szmidtka. Wieloletnia działalność wędkarzy z PZW przy KPP, to w dużej mierze działalność proekologiczna służąca ochronie wodnego ekosystemu oraz działalność edukacyjna w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Wśród stałych punktów rocznego kalendarza znajdują się również wędkarskie zawody, często łączone z piknikami o wymiarze integracyjnym, których celem jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego wędkarstwa i poszerzanie grona członków i sympatyków. W uznaniu zasług na rzecz edukacji młodzieży, działań proekologicznych i systematycznego rozszerzania zakresu działalności Koła, starosta przyznała prezesowi Mieczysławowi Szmidtce „Medal Starosty Lęborskiego”. Wręczenie odbyło się przy udziale członków koła, podczas którego władze miasta reprezentował burmistrz Witold Namyślak.