• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Starosta z wójtami o COVID

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska przeprowadziła wideokonferencję z wójtami gmin powiatu lęborskiego na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w powiecie. W konferencji uczestniczyli również: Komendant Powiatowy Policji i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Starosta przekazała samorządowcom informacje z ostatniej wideonarady z Wojewodą Pomorskim, Dariuszem Drelichem, podczas której omawiano sytuację epidemiczną na terenie województwa, zakres pomocy związanej ze stopniowym „odmrażaniem” gospodarki oraz kwestie oświatowe, o których mówiła Pomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Bielang, w tym sposoby przeprowadzania egzaminów i zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zbigniew Barański, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, przekazał informację o zmniejszającej się liczbie osób pozostających w kwarantannie na terenie powiatu lęborskiego. Na dzień dzisiejszy, w izolacji pozostaje 75 osób, co w porównaniu z początkiem maja, kiedy izolowanych było 229 osób, jest znaczącym postępem. Na terenie powiatu mamy również pierwszy przypadek „ozdrowieńca”, czyli osoby u której pierwotnie stwierdzono w badaniu kontakt z patogenem, a następnie w dwukrotnie przeprowadzonym w wymaganym odstępie czasowym wymazowym badaniu kontrolnym, potwierdzono także dwukrotnie wynik negatywny. Są również znane wyniki badań przesiewowych, przeprowadzanych w miejscowych Domach Pomocy Społecznej. U żadnej z badanych osób nie stwierdzono kontaktu z patogenem.

Komendant Powiatowy Policji w Lęborku, kom. Mariusz Mejer przedstawił samorządowcom efekty wzmożonych patroli pieszych, które policjanci prowadzili w związku z kontrolą przestrzegania rozporządzeń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Jak zapewnił kom. M. Mejer, policjanci nie stosowali procedury mandatowej, a jedynie pouczali osoby kontrolowane o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Wynikało to z faktu, że część osób, w związku z postępującym luzowaniem obostrzeń epidemicznych, zrezygnowało ze stosowania maseczek w miejscach publicznych, a taki obowiązek w dalszym ciągu funkcjonuje. W związku z umożliwieniem działalności punktów gastronomicznych, policjanci przyglądali się stosowaniu zasad rozporządzeń przez restauratorów i klientów punktów gastronomicznych. Dotąd nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów, jednak policjanci, jako służba uprawniona do bieżących kontroli, będą je przeprowadzali systematycznie w trosce o zachowanie standardów służących bezpieczeństwu sanitarnemu. Będą ich w tym wspierali w dalszym ciągu strażnicy miejscy oraz dodatkowych 14 funkcjonariuszy prewencji, którzy zostaną oddelegowani do powiatu lęborskiego na okres lata.