Starostwo otwarte na młodzież

Utworzono: 23-11-2021

Czym różni się Starostwo Powiatowe od Urzędu Miasta czy Urzędu Gminy, jakie sprawy znajdują się w kompetencjach Starosty i Powiatu, jaka jest struktura urzędu – o tym i wielu innych aspektach starostwa dowiedzieli się uczniowie klasy 7d ze Szkoły Podstawowej nr 1, uczestniczący w projekcie „Otwarta Firma”.

Z młodzieżą i wychowawcą klasy – Marzeną Skórowską-Kurzydło, spotkali się: Starosta Lęborki – Alicja Zajączkowska i Wicestarosta Lęborski – Edmund Głombiewski, którzy zaprosili gości do reprezentacyjnej sali urzędu, w której odbywają się sesje Rady Powiatu Lęborskiego. – Być może ktoś z was w przyszłości zostanie starostą, albo radnym – mówiła starosta A. Zajączkowska, proponując uczestnikom spotkania wypróbowanie jak to jest występować z sesyjnej mównicy. Starosta zachęcała jednocześnie do angażowania się młodych ludzi w działalność społeczną, uczestnictwo w stowarzyszeniach, młodzieżowej radzie miasta itp. – Jeśli ktoś z was będzie chciał w przyszłości zająć się lokalną polityką, musi przede wszystkim poznać czym żyją mieszkańcy, których ma reprezentować w radzie, starać się pomagać w rozwiązywaniu problemów, stać się rozpoznawalnym jako osoba, na której pomoc można liczyć – kontynuowała starosta – Trzeba interesować się tym wszystkim, co dzieje się wokół nas i jak to możliwie usprawnić, żeby na co dzień żyło się lepiej, a mieszkańcy czuli się prawdziwą wspólnotą.
Wizyta w starostwie była również okazją do wycieczki po budynku, którą w grupach poprowadzili Aleksandra Siwka i Krystian Kuczyński, by zaznajomić z lokalizacją poszczególnych wydziałów, w których można m.in. zarejestrować samochód, uzyskać potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia pojazdów, otrzymać pozwolenie na budowę, czy wypis/wyrys geodezyjny. W starostwie można także otrzymać np. kartę wędkarską, albo skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta. Powiat jest organem prowadzącym dla ponadpodstawowych placówek oświatowych, domów pomocy społecznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, dla miejscowego szpitala i Powiatowego Urzędu Pracy. Niewiele osób pamięta, ale w starostwie działa także biuro rzeczy znalezionych. W budynku funkcjonuje ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej. To tylko część z zadań, jakie wykonuje na rzecz społeczeństwa starostwo. Wśród kompetencji starosty znajdują się również wszystkie te czynności, które związane są z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, np. w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk spowodowanych siłami natury. Na zakończenie każdy z uczestniczących w odwiedzinach w starostwie otrzymał drobny upominek opatrzony logo powiatu.