• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Starostwo wspiera konserwację zabytkowego kościoła

Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska podpisała umowę z ks. Andrzejem Diedrichem, proboszczem parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej w sprawie finansowego wsparcia robót budowlanych, których celem jest renowacja zabytkowego kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Chocielewku. Starostwo przekaże na ten cel 40 tys. zł.

Konieczność dofinansowania przez Powiat Lęborski prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia przez Samorząd Powiatu Lęborskiego właściwej ochrony zabytków, stanowiących element historii naszego regionu.
Dotacja stanowi część z przewidzianej kosztorysem wartości prac budowlanych, określoną na 162.900 zł. Podstawę do późniejszego rozliczenia dotacji będzie, zgodnie z zawartą umową, odbiór wykonanych prac przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
Świątynia powstała na cześć poległych na frontach pierwszej wojny światowej mieszkańców wsi. Do ciekawych elementów wyposażenia kościółka należą: witraże o militarnej treści, polichromowana empora, organy firmy Grueneberg ze Szczecina, a także szklane mozaiki na zewnętrznej ścianie wieży. Elementem wyróżniającym kościół w okolicy jest kwadratowa wieża o konstrukcji szkieletowej zwieńczona smukłym hełmem z iglicą.
Starania o wykonanie niezbędnych remontów aktywnie wspierał Roman Downar-Zapolski, sołtys Chocielewka. Środki na remont kościoła przeznaczyła również Gmina Nowa Wieś Lęborska. Samo Chocielewko jest niezwykle ciekawą miejscowością, w której dzieje się wiele. Liczne imprezy plenerowe, kajakowe spływy wspiera pełniąca centrum kultury biblioteka. Urokliwe miejsca, otwarci mieszkańcy i sympatyczna atmosfera tej miejscowości sprawiają, że warto, by znalazła się na turystycznych trasach wakacyjnych wycieczek.