Światełko w Starostwie – Starosta u Sybiraków

Utworzono: 21-12-2020

Starosta Lęborski Alicja Zajączkowska przyjęła w starostwie reprezentantki harcerzy Lęborskiego Hufca. Harcerze odwiedzili władze powiatu ze światełkiem pokoju. Po spotkaniu z harcerzami, starosta odwiedziła siedzibę Związku Sybiraków w Lęborku, przekazując słodycze do świątecznych paczek.

Dwa symboliczne wydarzenia, które co roku odbywają się w okresie przedświątecznym. Betlejemskie Światło Pokoju oraz spotkania z tymi, o których losie powinniśmy zawsze pamiętać. W tym roku światłu pokoju towarzyszy hasło „Światło służby”. Światło służby w wielowymiarowym znaczeniu, jako światło służby Bogu i Polsce, bliźnim. To odniesienie do Prawa Harcerskiego i roty przyrzeczenia, od którego rozpoczynała się droga każdego młodego druha i druhny – by stać się świadomym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Poznawanie  historii, bohaterów oraz przede wszystkim ideałów, które przyświecają harcerzom. Uznanie tych wartości jako zasad według których chce się żyć – to moment, w którym świadomie można złożyć harcerskie przyrzeczenie. Tegoroczne światło z Groty Narodzenia Pańskiego przyświecać ma pracy nad sobą, aby własnym działaniem dawać przykład innym. Setki tysięcy uszytych maseczek w czasie pandemii, zakupy i posiłki przynoszone starszym, dystrybucja płynów odkażających to namacalny wyraz harcerskiej służby bliźniemu. Oprócz pandemii rok 2020 przyniósł także kataklizmy naturalne w Polsce. Zarówno podczas pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym, jak i powodzi na Podkarpaciu harcerze służyli lokalnej społeczności oraz pomagali strażakom i wojsku. Taka jest właśnie służba harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem i bezinteresowną pomocą pełnią służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim.

Czas przedświąteczny, to również moment namysłu, zastanowienia się nad przeszłością, nad losami ludzi, którzy na żywo pamiętają historię, w tym także o tych, którzy przeszli piekło syberyjskich zsyłek. Starosta Lęborski, Alicja Zajączkowska spotkała się dzisiaj (21.12) z przedstawicielami Lęborskiego Koła Związku Sybiraków. Świątecznym życzeniom towarzyszył słodki poczęstunek, który wzbogaci paczki świąteczne dla członków związku.