Świętowało LO nr 1

Utworzono: 18-11-2022

W piątek, 18 listopada, Liceum Ogólnokształcące nr 1 obchodziło Święto Patrona Szkoły. Okolicznościowym wystąpieniom dyrekcji i gości towarzyszył program artystyczny w wykonaniu uczniów, uroczyste przekazanie sztandaru szkoły kolejnemu pocztowi sztandarowemu i ślubowanie pierwszoklasistów.

- Całej szkolnej społeczności życzę sukcesów – mówił Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski – Cieszę się bardzo, że szkoła nieustannie poszerza ofertę edukacyjną. My, jako organ prowadzący, staramy się pomagać, by dysponowała dobrymi warunkami lokalowymi i materialnym zapleczem wspierającym proces edukacyjny, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru tego budynku i jego historycznego wyglądu, który znany jest doskonale lęborczanom oraz rozpoznawany poza granicami powiatu, jako miejsce kojarzące się właśnie z Lęborkiem.
Okolicznościowe życzenia złożyli również: kmdr por. Krzysztof Rochewicz, reprezentujący Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni i Kierownictwo Oddziału Ochrony Obwodu Wybrzeża w Lubiatowie: Wacław Lipiec i Wojciech Gradek, podkreślając bardzo dobrą dotychczasową współpracę ze szkołą. Wśród gości obecna była również naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych lęborskiego starostwa – Ewa Burak. O Stefanie Żeromskim – patronie szkoły i jego dziełach mówiła Katarzyn Wach – dyrektor LO 1.
Po wystąpieniach gości odbyło się przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu i ślubowanie uczniów klas pierwszych, które poprowadził wychowawca klasy 1 Cybermil – Bogusław Woss.
W trakcie uroczystości był również czas na podsumowanie sukcesów sportowych, o których mówił Robert Apanowicz. Dyplomy za udział w konkursie CodeWeek wręczył uczniom Robert Warszawski.