• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Szpital ma nowego dyrektora

Marta Frankowska podpisała dziś (29.11, piątek) umowę kontraktową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Nominację wręczyła nowej dyrektor Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski.

Zarząd Powiatu Lęborskiego uchwałą nr 130/2019 (z dn. 28.11.2019r.), z dniem 01 grudnia br. zatrudnił Martę Frankowską na stanowisku dyrektora SPS ZOZ. M. Frankowska pełniła obowiązki dyrektora po rezygnacji z tej funkcji Wiktora Hajdenrajcha. Jednocześnie pełniła funkcję naczelnego lekarza lęborskiego szpitala. 6-letnia umowa kontraktowa będzie obowiązywała do 30 listopada 2026r. Zarząd Powiatu wyraził jednocześnie zgodę na łączenie funkcji dyrektora z prawem do udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu. Wynika to z możliwości stwarzanych przez zapisy art. 47 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej. Wcześniej odbyły się dwukrotnie konkursy na to stanowisko, w których nie udało się wyłonić kandydata do sprawowania funkcji dyrektora szpitala. Dyr. M. Frankowska jest lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą rehabilitacji medycznej.