• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Uroczysta sesja wojewódzkiego samorządu

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego uczcili 100-lecie zaślubin Polski z Bałtykiem i jubileusz powrotu Pomorza do granic Polski. W uroczystej sesji uczestniczyła Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski.

W uroczystościach, wspólnie z radnymi z Pomorza, wzięli udział reprezentanci samorządów wojewódzkich z zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas sesji przyjęto rezolucję z okazji 100-lecia powrotu Pomorza w granice Rzeczpospolitej i zaślubin Polski z Bałtykiem, którą poprzedziła projekcja wprowadzająca do historii związanej z tym wydarzeniem. Nawiązując do historycznych wydarzeń 1920 roku, kiedy Polska odzyskała po okresie zaborów dostęp do swoich historycznych wód, w imieniu pomorskiego samorządu wystąpił Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.  
Udział Starosty Lęborskiego w uroczystej sesji sejmiku, stał się okazją do wręczenia marszałkowi Strukowi pamiątkowej statuetki w uznaniu wspierania tradycji pomorskiej kultury. Marszałek Mieczysław Struk w styczniu br. udzielił patronatu oraz wsparł organizacyjnie odbywający się w Lęborku I Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek im. Franciszka Okunia. Kultura kaszubska na trwałe związana jest z regionem pomorskim, tym cenniejszy jest fakt jej wspierania przez samorząd województwa pomorskiego, nie tylko w wymiarze ogólnowojewódzkim, ale również w wymiarze lokalnych inicjatyw, których celem jest zachowanie tradycji Kaszubów.
Przypomnijmy, że w przeglądzie zaprezentowało się 17 zespołów i wykonawców – w sumie ok. 300 osób, m.in. z Parchowa, Słupska, Żukowa, Nadola, Władysławowa, Lęborka. Gościnnie wystąpił ukraiński zespół Switanok. Jak stwierdził, obecny na przeglądzie senator Kazimierz Kleina, kaszubskie kolędowanie to podkreślający regionalną tożsamość element przeżywania bożonarodzeniowego czasu. Ogromne zainteresowanie imprezą oraz wsparcie władz samorządowych województwa pomorskiego stwarzają przesłanki do twierdzenia, że Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolę i Pastorałek stanie się wydarzeniem na trwałe obecnym w kalendarzu kulturalnym o ponadregionalnym zasięgu, promującym kaszubszczyznę w całym kraju.