• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

V sesja Rady Powiatu Lęborskiego

Radni Powiatu Lęborskiego uhonorowali Tomasza Sobisza, prof. dr. hab. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w związku z uzyskaniem przez niego odznaczenia „Zasłużony dla kultury – Gloria Artis”.
 

Popiersie gen. Sosabowskiego, pomnik Chrystusa – Króla, pomnik papieża JP II, pieczęć na słupie oznaczającym lęborską część Szlaku św. Jakuba  - to dzieła Tomasz Sobisza, obecne w publicznej przestrzeni miasta Lęborka. Wielokrotnie można było podziwiać prace artysty w salach wystawienniczych Muzeum w Lęborku i sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego. Przewodniczący Rady Powiatu, Zdzisław Chojnacki i Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski i Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski, przekazali na ręce Tomasza Sobisza gratulacje, wiązankę kwiatów i okolicznościową statuetkę z herbem Powiatu Lęborskiego. - Gratulujemy Panu wybitnego przebiegu artystycznej kariery i dokonań, które od ponad 20 lat zachwycają wszystkich wrażliwych na piękno sztuki. Uznanie Pana dokonań, skutkujące przyznaniem medalu za całokształt pracy twórczej cieszy nas tym bardziej, że jest Pan z pochodzenia lęborczaninem – głosi treść listu gratulacyjnego.
Tomasz Sobisz przedstawił prezentację podsumowującą najważniejsze jego osiągnięcia twórcze.
W trakcie V sesji, radni zapoznali się ze sprawozdaniami dotyczącymi średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz wysłuchali sprawozdania przedstawiciela  Komendanta Powiatowego Policji podsumowującego stan bezpieczeństwa w powiecie lęborskim w roku 2018.
Podjęli m.in. uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Lęborskiego na lata 2018-2022.
Z przebiegiem obrad w całości można zapoznać się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakładce „Transmisje z sesji”.