W „Bazie” z seniorami

Utworzono: 24-11-2022

Grupa lęborskich seniorów spotkała się w Klubie Osiedlowym „Baza” w Lęborku. Okazją był Ogólnopolski Dzień Seniora. W spotkaniu uczestniczyła starosta Alicja Zajączkowska.

Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony jest corocznie 21 listopada. W tym dniu w szczególny sposób zwraca się uwagę na sprawy dotyczące środowisk senioralnych. Chodzi tu również o wspieranie wszelkich form aktywizacji seniorów na różnych polach działalności, zwłaszcza społecznej. Dzień ten służy również wspieraniu zacieśniania relacji międzypokoleniowych. Wanda Konieczna złożyła życzenia pracownikom socjalnym, których święto przypadało nieco wcześniej, a z których pomocy część seniorów korzysta. Nieco wcześniej, zaprezentowała, przyjętą z aplauzem, próbkę swoich talentów poetyckich, prezentując wiersz o wartości, które warto i powinno się wspierać w społeczeństwie – wzajemnego szacunku, porozumienia i międzyludzkiej solidarności, wartości, które niegdyś były bardziej powszechne, niż w czasach współczesnych.
Wśród tematów poruszanych podczas spotkania, Daniel Mihuniewicz – wieloletni prezes Ochotniczej Służby Ratowniczej przedstawił zasady udzielania pomocy przy użyciu dostępnych w przestrzeni publicznej defibrylatorów. Urządzenia takie instalowane są w coraz większej liczbie placówek publicznych i urzędów i pozwalają ratować życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Prelekcji towarzyszył pokaz praktyczny. Spotkaniu przy kawie i ciastku towarzyszył występ artystyczny zespołu „Levino”.
Wśród gości, oprócz starosty Alicji Zajączkowskiej pojawili się: burmistrz Witold Namyślak, radny Włodzimierz Klata i dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbieta Michalska. Spotkania seniorów w „Bazie” odbywają się cyklicznie, a w szczególności przy okazji świąt i ważniejszych okazji, stanowiąc istotny element integracyjny środowisk senioralnych.