• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

W podziękowaniu za plony

Charbrowo stało się miejscem, w którym w tym roku odbyła się msza dziękczynna za udane plony rolne. Z uwagi na trwające zagrożenie pandemią Covid-19, nie mogło się odbyć święto plonów w tradycyjnej, znanej dotąd formie.

Tradycyjny dożynkowy wymiar miała msza św. celebrowana przez proboszcza parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Charbrowie, ks. Stanisława Bugaja. Nie zabrakło odniesień do rolniczego trudu i wdzięczności za efekty tej ciężkiej pracy przy przychylności niebios. Gminy powiatu lęborskiego przygotowały dożynkowe dary. Wicko złożyło dożynkowy chleb, Cewice – kosz owoców, Nowa Wieś Lęborska – wędliny, o dar z ryb zadbała Łeba. Tradycji dopełniły kwiaty przygotowane przez samorząd miasta Lęborka. Oprócz reprezentantów lokalnych samorządów, w mszy uczestniczyli przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz władze powiatu ze Starostą Lęborskim Alicją Zajączkowską i Edmundem Głombiewskim, Wicestarostą Lęborskim.

Podczas mszy odbyło się poświęcenie symbolicznego wieńca dożynkowego. Tradycja dziękczynienia za udane plony wrosła na trwałe w polską tradycję. Stanowi ważny element polskiej kultury i tożsamości. Podkreśla także wartości przywiązania do pracy rolnika, szacunek dla przyrody oraz wolę kultywowania dawnych zwyczajów.