• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Ważne dla mieszkańców powiatu

Mieszkańcy powiatu lęborskiego mogą określić się w anonimowym badaniu ankietowym w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej. Ankieta dostępna będzie do 13 lipca.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy, służący realizacji projektu: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" (Działanie 2.8 PO WER). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku opracowało kwestionariusz służący zdefiniowaniu problemów mieszkańców powiatu w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej oraz pozwoli opracować diagnozę potrzeb.

Ankieta jest anonimowa, kierowana do osób mających trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na: ograniczoną sprawność, w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne.

Kwestionariusz jest dostępny on-line pod tym linkiem: https://www.survio.com/survey/d/O1X8P3T8B2M0U2P4H

Celem badania oraz całego projektu jest diagnoza możliwości wprowadzenia w Powiecie Lęborskim usług indywidualnego transportu door-to-door, mających na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności.